«ΟΑΣΕ: Αντιμετώπιση Νέων Προκλήσεων Ασφάλειας»

Ολοκληρώθηκε η 18η Ετήσια Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του ΟΑΣΕ, η έναρξη της οποίας έγινε στις 29 Ιουνίου στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Βίλνιους.

Στη Σύνοδο, κύριο θέμα της οποίας ήταν «ΟΑΣΕ: Αντιμετώπιση Νέων Προκλήσεων Ασφάλειας», συμμετείχαν περισσότεροι από 500 εκπρόσωποι από 50 χώρες μέλη του ΟΑΣΕ.

Στη Σύνοδο συμμετείχε και ο βουλευτής Ν. Κοζάνης κ. Γεώργιος Κασαπίδης, ως μέλος της μόνιμης εξαμελούς αντιπροσωπείας του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τακτικό μέλος της Γενικής Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Ασφάλειας.

Η διατελούσα Πρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Ντόρα Μπακογιάννη απευθύνθηκε στα μέλη του κοινοβουλίου την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ενώ ακολούθησε μακράς διάρκειας συζήτηση.

Η Επιτροπή ενέκρινε για γενική διαβούλευση είκοσι τέσσερα (24) Συμπληρωματικά Άρθρα για θέματα όπως η ενδυνάμωση του ΟΑΣΕ, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες, η ασφάλεια ενέργειας και τροφίμων, η κλιματική αλλαγή, η ελευθερία έκφρασης και λόγου και ο έλεγχος των εξοπλισμών. Από τη διαβούλευση των προτάσεων προέκυψαν εκατόν είκοσι τρεις (123) τροπολογίες.

Η διαρκής Επιτροπή ενέκρινε αρκετές αλλαγές των Διαδικαστικών Κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας που εξασφαλίζει την πιο δίκαιη εκπροσώπηση των δύο φύλων στην Κοινοβουλευτική Ολομέλεια, ενώ εγκρίθηκε ομόφωνα και ο προϋπολογισμός του 2009-2010. Το τελικό έγγραφο που υιοθέτησε η Ετήσια Σύνοδος και περιλαμβάνει όλα τα θέματα που εξετάστηκαν, είναι η Διακήρυξη του Βίλνιους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών έγινε επίσης και εκλογή νέου προεδρείου. Από την Ελληνική Αντιπροσωπεία εκλέχθηκε Α’ Αντιπρόεδρος ο κ. Πέτρος Ευθυμίου.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα προεδρεύει στον Οργανισμό μέχρι το τέλος του έτους, η επόμενη κοινοβουλευτική συνέλευση με θέμα «Ενεργειακή Ασφάλεια και Περιβάλλον» θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 9 έως 12 Οκτωβρίου 2009, στα πλαίσια των φθινοπωρινών συναντήσεων του ΟΑΣΕ.

 

Copyright © 2010 - Γιώργος Κασαπίδης