Επίκαιρη ερώτηση: Προβλήματα και διαμαρτυρίες κατά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του έτους 2018

  ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη

  Θέμα:Προβλήματα και διαμαρτυρίες κατά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του έτους 2018

  Πολλά προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του έτους 2018. Πλήθος παραγωγών εισέπραξαν αρκετά λιγότερα από τα αναμενόμενα χρήματα. Τα πιο πολλά ζητήματα  σχετίζονται με τους δασικούς χάρτες και τη μη οριστική σύνταξή τους.Έτσι, εκτάσεις αγροτικής και κτηνοτροφικής χρήσης χαρακτηρίστηκαν αγροτεμάχια εντός των δασικών εκτάσεων και αποκλείστηκαν από τις ενισχύσεις. Σε πολλές περιοχές στην επικράτεια ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενσωμάτωσε τους μερικώς κυρωμένους δασικούς χάρτες. Όμως και εδώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν ελήφθησαν υπόψη ενστάσεις και αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων.
  Διαφαίνονταν εδώ και καιρό ότι θα προκύψει αυτό το ζήτημα και σας είχε επισημανθεί. Οι διαδοχικές παρατάσεις που δόθηκαν στην υποβολή αντιρρήσεων για τους αναρτηθέντες δασικούς χάρτες επιβεβαίωσαν αυτό τον ισχυρισμό. Παράλληλα υπογραμμίστηκε ο κίνδυνος να χαθούν κοινοτικές επιδοτήσεις συνέπεια αυτής της κατάστασης. Τελικά εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα δεν επιλύθηκε αποτελεσματικά και οριστικά.
  Επειδή η σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική διευθέτηση της χρήσης εκτάσεων γης ως γεωργικής και κτηνοτροφικής,
  Επειδή η βασική ενίσχυση είναι καθοριστικής σημασίας για τη ρευστότητα των αγροτικών επιχειρήσεων, τη λειτουργία τους και την πληρωμή των προμηθευτών, ενώ  εκκρεμούν και άλλες πληρωμές μέτρων του Π.Α.Α. στις οποίες θα παρουσιαστούν οι ίδιες δυσκολίες,
  Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
  1. Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην οριστική σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών;Για ποιο λόγο και παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις δεν λήφθηκε μέριμνα για το πρόβλημα που ήταν σίγουρο ότι θα ανακύψει;
  2. Τι προτίθεστε να πράξετε άμεσα για την επίλυση του ζητήματος και τη διασφάλιση των ζωτικής σημασίας ενισχύσεων των παραγωγών;Πώς σκοπεύετε να χειριστείτε αντίστοιχες δυσκολίες στις πληρωμές υπολοίπων μέτρων του Π.Α.Α.;

Copyright © 2010 - Γιώργος Κασαπίδης