Δελτίο τύπου: Κατάθεση ερώτησης για τη στήριξη και επέκταση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Ελλάδα

  Τη σημασία των θερμοκηπίων για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα και τη θέση που αυτά πρέπει να κατέχουν στο επικαιροποιημένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, τονίζει με σχετικό του ερώτημα ο βουλευτής Κοζάνης Ν.Δ. Γιώργος Κασαπίδης.
  Με δεδομένες και τις ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες της πατρίδας μας που προσδίδουν συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα γεωργικά προϊόντα, είναι αδήριτη η ανάγκη της συστηματικής αξιοποίησης των εν λόγω καλλιεργειών.
  Για το σκοπό αυτό ο βουλευτής ζητά από το Υπουργείο στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματικότητα του κλάδου, προς μελέτη και μελλοντική αξιοποίηση που θα ωφελήσει την ελληνική γεωργία και την αγροτική οικονομία κατ' επέκταση.

  Δείτε το κείμενο της ερώτησης εδώ:

Copyright © 2010 - Γιώργος Κασαπίδης