Δελτίο τύπου: Κατάθεση επίκαιρης ερώτησης για τις προσβολές κάμπιας σε δασικά οικοσυστήματα του Ν. Κοζάνης

  Δεδομένων της επανεμφάνισης για δεύτερη χρονιά και της ταχύτατης εξάπλωσης του εντόμου Lymantria dispar στους βοσκότοπους ανά την επικράτεια και το Ν. Κοζάνης ιδιαίτερα, ο βουλευτής Γιώργος Κασαπίδης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση φέρνοντας το ζήτημα προς συζήτηση στη Βουλή.
  Παράλληλα καταλογίζει ευθύνες στην πολιτική  ηγεσία για την αδικαιολόγητη αδράνεια, καθώς, παρά τις σχετικές επισημάνσεις, ουδεμία ουσιαστική δράση δεν έλαβε χώρα για τον έλεγχο του πληθυσμού του εντόμου.
  Επιπλέον επισημαίνει τη μη αξιοποίηση κονδυλίων του ΠΑΑ 2014-2020,  αφού το σχετικό μέτρο Μ08 - "Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών" δεν έχει προκηρυχτεί εδώ και δύο χρόνια.

  Δείτε το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης:

Copyright © 2010 - Γιώργος Κασαπίδης