Πρόταση για την αιγοπροβατοτροφία

  Ολοκληρωμένη μελέτη μεγέθυνσης του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας βασισμένη στην προοπτική της φέτας
  www.kasapidis.gr/kasapidis.gr/userfiles/file/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%99%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%91%202010.pdfCopyright © 2010 - Γιώργος Κασαπίδης