kas_top_logo
 
 
Ερώτηση Γ. Κασαπίδη: Δυσκολίες στην εφαρμογή προγράμματος εκρίζωσης της τρομώδους νόσου των αιγοπροβάτων
   ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη

  ΘΕΜΑ: Δυσκολίες στην εφαρμογή προγράμματος εκρίζωσης της τρομώδους νόσου των αιγοπροβάτων

   Η τρομώδης νόσος των αιγοπροβάτων ανήκει σε μια οικογένεια νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από σπογγιόμορφη εκφύλιση του εγκεφαλικού ιστού. Σύμφωνα με τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα δε μεταδίδεται στον άνθρωπο, ωστόσο, η νομοθεσία της Ε.Ε. για όλες τις σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες εφαρμόζεται για προληπτικούς λόγους και στα αιγοπρόβατα.
  Η ορθή εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της τρομώδους νόσου είναι πολύπλοκη και προϋποθέτει στενή συνεργασία κτηνοτρόφων - υγειονομικών, πλήθος εργαστηριακών εξετάσεων, θανατώσεις ασθενών ζώων, γονοτυπικό έλεγχο των ύποπτων ζώων και  γενετική βελτίωση των  αυτόχθονων φυλών.  Είναι φανερό ότι για τα παραπάνω απαιτούνται  κονδύλια και σημαντικός αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων και ανθρώπινου δυναμικού.
  Συνεχείς είναι οι καταγγελίες κτηνοτρόφων για πλημμελή εφαρμογή του προγράμματος. Οι καταγγελίες αφορούν περιορισμένες εργαστηριακές εξετάσεις, δεδομένου ότι και ο αριθμός των εργαστηρίων που τις επιτελούν είναι μικρός, αλλά και ο περιορισμός των εκτός έδρας μετακινήσεων των κτηνιάτρων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την τέλεση αυτών. Ακόμα και όταν αυτές πραγματοποιούνται, η μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοση των αποτελεσμάτων κρατά σε ομηρία τους κτηνοτρόφους και τις επιχειρήσεις τους.
  Σημαντικές δυσκολίες παρουσιάζονται και στην εφαρμογή του ουσιαστικότερου μέτρου για την εκρίζωση της νόσου, αυτού της γενετικής βελτίωσης των εγχώριων φυλών που στοχεύει στη δημιουργία ανθεκτικών στη νόσο ζώων. Η δημιουργία τέτοιων ζώων θα αποτρέψει το φαύλο κύκλο των θανατώσεων και αποζημιώσεων ασθενών ζώων και θα δώσει νέα προοπτική στον τομέα. Ωστόσο,  η πολιτεία δε φαίνεται διατεθειμένη να δώσει ουσιαστικά κίνητρα στους παραγώγους, όπως τεχνική υποστήριξη και κτηνιατρική κάλυψη, για τη δημιουργία μονάδων αναπαραγωγής που θα παραμένουν καθαρές από τη νόσο. Έτσι, οι παραγωγοί είτε αγοράζουν εγχώρια ζώα που τελικά φέρουν τον παράγοντα της νόσου, είτε εισαγόμενα άλλων φυλών που μπορεί να είναι απαλλαγμένα (όχι πάντα), αλλά  με κίνδυνο να χαθεί η ελληνικότητα της Φέτας και άλλων πιστοποιημένων τυροκομικών προϊόντων από αιγοπρόβειο γάλα.
  Επειδή η εκρίζωση κάθε ζωονόσου αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
  Επειδή η μη συμμόρφωση με τα προγράμματα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της Ε.Ε. θα επιφέρει την επιβολή κυρώσεων στη χώρα μας,
  Επειδή ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων και των κτηνιατρικών επισκέψεων που επιτελούνται δεν επαρκούν για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος,
  Επειδή η παρούσα κατάσταση ελλοχεύει τον κίνδυνο της απώλειας της ελληνικότητας της Φέτας και άλλων πιστοποιημένων τυροκομικών προϊόντων από αιγοπρόβειο γάλα που αποτελούν το στήριγμα της αιγοπροβατοτροφίας και της ελληνικής περιφέρειας,
  Επειδή η γενετική βελτίωση αποτελεί την ουσιαστικότερη δράση για την οριστική απαλλαγή από τη νόσο,

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
  1. Πως θα διασφαλίσετε την ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων εκρίζωσης ζωονόσων;
  2. Με ποιούς τρόπους σκοπεύετε να εντατικοποιήσετε τις απαραίτητες  εργαστηριακές εξετάσεις. Θα  επιτρέψετε σε ιδιωτικά εργαστήρια και σε ιδιώτες κτηνιάτρους να αναλάβουν τμήμα του έργου;
  3. Ποιο είναι το πλάνο της πολιτικής ηγεσίας για τη γενετική βελτίωση των ζώων και τη δημιουργία ανθεκτικών φυλών; Γίνονται σχετικοί με τη νόσο έλεγχοι στα εισαγόμενα ζώα και αν ναι ποια τα αποτελέσματα αυτών;
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310