kas_top_logo
 
 
Εξαίρεση της κανονικής ανανέωσης των αμπελώνων από το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων»
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη

Θέμα: Εξαίρεση της κανονικής ανανέωσης των αμπελώνων από το «Πρόγραμμα  Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων»

  Κύριε Υπουργέ,

  Το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2010-2011 εφαρμόζεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ.306206, ΦΕΚ 1896 Β΄ (03/12/10). Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.5 της εν λόγω ΚΥΑ, «το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία, σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας».
  Επιπλέον, σύμφωνα με τις παραγράφους 1.3.3 και 1.3.4 του άρθρου 6, «κατά τη σύνταξη του προγράμματος λαμβάνεται μέριμνα ώστε, μετά την αναδιάρθρωση, οι στρεμματικές αποδόσεις των αμπελώνων για παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις» και «η προκαλούμενη τροποποίηση του δυναμικού των αμπελουργικών εκτάσεων για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ … δεν πρέπει να οδηγεί σε αισθητή αύξηση του δυναμικού παραγωγής σε επίπεδο χώρας».
  Με βάση αυτές τις διατάξεις, έχουν αποκλειστεί ουσιαστικά από τις ενισχύσεις μεγάλες εκτάσεις αμπελοκαλλιεργειών υψηλής ποιότητας, κυρίως οινοποιήσιμων ποικιλιών και μάλιστα για οίνους Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, αλλά και για επιτραπέζια σταφύλια. Το αποτέλεσμα είναι αμπελώνες που παρουσιάζουν σημάδια γήρανσης, ή που δεν έχουν μεν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, έχουν όμως πληγεί από ασθένειες και η αποδοτικότητά τους έχει μειωθεί, να μην ανανεώνονται.
  Οι διατάξεις αυτές δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς του προγράμματος, οι οποίοι, όπως περιγράφονται στη σχετική ΚΥΑ, είναι «η ποιοτική αναβάθμιση του αμπελουργικού δυναμικού, η εγκατάσταση ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, η εισαγωγή σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.»
  Ιδιαίτερα για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες για οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ, η εφαρμοζόμενη ερμηνεία των άρθρων αυτών, όχι μόνο υπονομεύει τους ως άνω στόχους, αλλά και απειλεί με αφανισμό δυναμικές καλλιέργειες υψηλής ποιότητας με μεγάλη εμπορική αξία. Υπάρχουν για παράδειγμα αμπελώνες οι οποίοι κατά το παρελθόν έχουν πληγεί από φυτοπαθολογικά αίτια, όπως η ίσκα. Πολλοί έχουν εκφυλιστεί, η ποιότητα έχει υποβαθμιστεί, ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, ενώ άλλοι έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Επειδή η κανονική ανανέωση εξαιρείται από το πρόγραμμα, οι παραγωγοί αδυνατούν να ανανεώσουν τους αμπελώνες τους με αμπέλια της ίδιας ποικιλίας, χωρίς να μεταβληθεί ο χαρακτήρας της ζώνης ΠΟΠ ή ΠΓΕ, ακόμα και αν πρόκειται για βελτιωμένα αμπέλια, ανθεκτικά σε ασθένειες, ή ακόμα και αν προτίθενται να εφαρμόσουν διαφορετικό σύστημα καλλιέργειας.

  Επειδή υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν οι αιτήσεις σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της δέσμευσης της Ελλάδας ότι, μετά την αναδιάρθρωση, δεν θα έχει μεταβληθεί το δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών και κυρίως ΠΟΠ και ΠΓΕ,
  Επειδή ούτως ή άλλως η έγκριση των ενισχύσεων προϋποθέτει επιτόπιους ελέγχους οι οποίοι καθορίζουν εάν η αναδιάρθρωση γίνεται σύμφωνα με τις κατατεθειμένες αιτήσεις και εάν εξυπηρετεί τους εθνικούς στόχους του προγράμματος και
 Επειδή η αναδιάρθρωση αμπελώνων υψηλής ποιότητας και εμπορικής αξίας, όπως οι οινοποιήσιμες ποικιλίες για οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι προς το συμφέρον της εθνικής οικονομίας
  ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να τροποποιήσετε την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 306206, προκειμένου να επιτρέπεται η οικονομική ενίσχυση της κανονικής ανανέωσης σε αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ και με επιτραπέζια σταφύλια υψηλής ποιότητας, πάντοτε σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ;
  2. Προτίθεστε να αποστείλετε οδηγίες και ερμηνευτικές εγκυκλίους στις αρμόδιες υπηρεσίες έγκρισης των αιτήσεων, προκειμένου να επιτρέπεται η αναφύτευση των ίδιων αγροτεμαχίων με την ίδια ποικιλία, είτε για λόγους γήρανσης, είτε λόγω εκφυλισμού από φυτοπαθολογικά αίτια, έστω υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί νέα μέθοδος καλλιέργειας ή/και ότι η αναφύτευση θα γίνεται με βελτιωμένα, ανθεκτικότερα αμπέλια της ίδιας ποικιλίας;
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310