kas_top_logo
 
 
Δήλωση για την κατάργηση της "ΑΓΡΟΓΗ" Α.Ε.
  «Με το νομοσχέδιο «Κατάργηση, Συγχώνευση Υπηρεσιών, Οργανισμών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα», η Κυβέρνηση ανοίγει τον χορό των απολύσεων προσληφθέντων υπαλλήλων, ξεκινώντας από την επιλεκτική καταγγελία συμβάσεων αορίστου χρόνου 269 εργαζομένων στην «ΑΓΡΟΓΗ» Α.Ε.

  Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι η «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» καταργείται διότι καταργείται η αρμοδιότητα που της ανατέθηκε με τον νόμο 3790, δηλαδή «η χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η δημιουργία του χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας, η παρακολούθηση και η συνεχής επικαιροποίησή του».  Το επιχείρημα αυτό καταρρίπτεται διότι:

α.- Στο νομοσχέδιο αναφέρεται η μεταφορά του ψηφιακού αρχείου της «ΑΓΡΟΓΗ» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τη στιγμή που η ψηφιοποίηση απαιτεί, σύμφωνα και με κοινοτική οδηγία, «παρακολούθηση» και «συνεχή επικαιροποίηση» τουλάχιστον μέχρι το 2013, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Επομένως, αυτό που στο νομοσχέδιο περιγράφεται ως «κατάργηση» αρμοδιοτήτων, δεν είναι τίποτε άλλο από ουσιαστική μεταφορά των αρμοδιοτήτων της «ΑΓΡΟΓΗ» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  β.- Μέρος των υπαλλήλων της «ΑΓΡΟΓΗ» εργάζονταν μέχρι πρότινος σε κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ασχολείται με την επικαιροποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.

  Επομένως η απόλυση εργαζομένων από την «ΑΓΡΟΓΗ» με το επιχείρημα ότι καταργείται το αντικείμενο της εργασίας τους, χωρίς να μεταφέρεται σε άλλο φορέα, δεν ευσταθεί.

  Επιπλέον, ως προς τη νομιμότητα των προσλήψεων στην Εταιρεία, επισημαίνουμε ότι:
  α.-  Οι προσλήψεις στην «ΑΓΡΟΓΗ» Α.Ε. ήταν σύννομες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
  β.-  Για την πρόσληψη 269 ατόμων τον Αύγουστο το 2009 υπήρξε δημόσια πρόσκληση για υποβολή βιογραφικών, τα οποία στη συνέχεια αξιολογήθηκαν από τριμελή επιτροπή και συνετάγη πίνακας προσληπτέων, ο οποίος και επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
  γ.-  Ο καθηγητής Νομικής κ. Φλογαΐτης γνωμοδότησε θετικά ως προς τη νομιμότητα των προσλήψεων.
  δ.- Το πόρισμα της Επιτροπής που συνέστησε η νυν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν εντόπισε παράνομες διαδικασίες.
  ε.-  Αφού όλες οι απόπειρες να κηρυχθούν παράνομες οι προσλήψεις απέτυχαν, το Υπουργείο έχει στείλει την υπόθεση στον εισαγγελέα. Και ενώ δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση, το Υπουργείο δημιουργεί τελεσμένο, απολύοντας δια νόμου 269 εργαζόμενους.

  Η ανακόλουθη και αντιφατική τακτική της Κυβέρνησης σε σχέση με την «ΑΓΡΟΓΗ» αποκαλύπτει το εκδικητικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ αφού:
  α.- Τον Οκτώβριο του 2009 υπουργικοί κύκλοι μιλούσαν για απόλυση εργαζομένων και συγχώνευση της «ΑΓΡΟΓΗ» με άλλο οργανισμό του Υπουργείου.
  β.- Ένα μήνα αργότερα, η Υπουργός διόριζε νέο Δ.Σ. και δήλωνε ότι «η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. είναι ένας από τους οργανισμούς που έχουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της έγκαιρης εξασφάλισης των αγροτικών ενισχύσεων και της ολοκλήρωσης του συστήματος ψηφιοποίησης.»
  γ.- Την προηγούμενη εβδομάδα, η Υπουργός δήλωσε ότι «όταν καταργείς έναν οργανισμό, όπου πλέον δεν έχει το ρόλο και το σκοπό για τον οποίον έγινε η πρόσληψη, ασχέτως το πώς έγινε, δεν υπάρχει λογος να υπάρχει ο οργανισμός και συνεπώς αντίστοιχα αντιμετωπίζονται και οι εργαζόμενοι.»
  δ.- Τώρα, με το νομοσχέδιο, ενώ υποτίθεται ότι καταργείται η «ΑΓΡΟΓΗ», απολύονται  εκδικητικά και ανάλγητα, επιλεκτικά 269 εργαζόμενοι, ενώ οι υπόλοιποι μετατάσσονται, χωρίς κανένα αιτιολογικό για τη διάκριση.
  ε.- Στο ίδιο νομοσχέδιο και για τους ίδιους λόγους καταργούνται και άλλες υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου. Για όλους τους εργαζόμενους, πλην των 269, προβλέπεται η απορρόφησή τους από άλλους φορείς.

  Οι 269 εργαζόμενοι της «ΑΓΡΟΓΗ» δεν είναι τίποτε άλλο από τα πρώτα θύματα των νέων πολιτικών «ηθών» της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, που βαδίζει καιρό τώρα στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν γνωμοδοτήσεις περί αντισυνταγματικότητας για τον νόμο «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια», για την τροπολογία για τα εργασιακά και για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Η απόλυση μονίμων εργαζομένων επιβεβαιώνει τις παλαιότερες αντισυνταγματικές ερμηνείες του κ. Πάγκαλου ότι μόνιμος υπάλληλος νοείται όσο υπάρχει αντίστοιχη θέση και υποκρύπτει μεθόδευση για περαιτέρω μαζικές απολύσεις. Όσοι επιχαίρουν για την τύχη των εργαζομένων της «ΑΓΡΟΓΗ», ας αναλογιστούν ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Η κατάλυση συνταγματικών θεσμών έχει ήδη ξεκινήσει.    
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310