kas_top_logo
 
 
Εισήγηση του βουλευτή Γ. Κασαπίδη στο 1ο Φεστιβάλ Ελληνικού γάλακτος στην Αθήνα

  Τη φιλοσοφία τη δομή της οργάνωσης και το σήμα ποιότητας του 1ου δικτύου τυροκόμων της χώρας σε περιφερειακό επίπεδο, (περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας) παρουσίασε σε επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε μ’ επιτυχία στο Στάδιο ειρήνης και Φιλίας ο βουλευτής Γ. Κασαπίδης.

  Το συνέδριο με θέμα : «προστασία των Ελληνικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στην Ελληνική και διεθνή αγορά» έγινε στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κι’ άλλων φορέων.

  Παράλληλα με το φεστιβάλ λειτούργησε και έκθεση τυροκομικών προϊόντων με συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων απ’ όλη την χώρα.

  Από το Ν. Κοζάνης συμμετείχαν με δύο περίπτερα το Ε.Β.Ε. Κοζάνης και η γαλακτοβιομηχανία του κ. Χρ. Διάφα.

  Ακολουθεί η εισήγηση του κ. Κασαπίδη :

Απαραίτητη η οργάνωση της παραγωγής Π.Ο.Π. τυροκομικών προϊόντων σε περιφερειακό επίπεδο

  Έντονος προβάλλει ο ανταγωνισμός και σ’ ορισμένες περιπτώσεις και αθέμιτος στον τομέα της κτηνοτροφίας μας και ειδικότερα στον κλάδο της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων.

  Παρά τη συστηματική προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον έλεγχο φαινομένων νοθείας που θέτουν δυναμίτη στο θεμέλιο λίθο της ελληνικής υπαίθρου, τα Π.Ο.Π. τυροκομικά μας προϊόντα (20 στον αριθμό) προεξέχοντος της ΦΕΤΑΣ, ορισμένοι ‘τυροκόμοι’ με αμβλυμμένη τη συνείδησή τους αγνοούν προκλητικά, καταστρατηγώντας ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την εθνική μας νομοθεσία ως προς την παρασκευή ελληνικών Π.Ο.Π. τυροκομικών προϊόντων.

  Ειδικά τα τελευταία χρόνια το cartel του γάλακτος και στο αιγοπρόβειο γάλα, που απαρτίζεται από άτομα με ξεθωριασμένη εθνική συνείδηση, με τις ενέργειες τους αποσυνθέτουν τον παραγωγικό ιστό της υπαίθρου και αποδιοργανώνουν παραδοσιακές κοινωνικές δομές των Ελλήνων κτηνοτρόφων, ωθώντας τους στην εγκατάλειψη της ασύμφορης πλέον εργασίας τους.

  Θεσμική κατοχύρωση και αποτελεσματική προστασία των καλώς ευνοούμενων συμφερόντων των Ελλήνων κτηνοτρόφων μπορεί να γίνει μέσα από την οργάνωση της παραγωγής τόσο του γάλακτος όσο και των Π.Ο.Π. τυροκομικών προϊόντων σε δίκτυο παραγωγών εντός των ορίων των Περιφερειών.

  Στόχος είναι η προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών μέσα από την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος σε καθένα ξεχωριστό βοσκότοπο της κάθε Περιφέρειας.

  Το γάλα αυτό θα οδηγείται στα τοπικά τυροκομεία για την παραγωγή Π.Ο.Π. τυροκομικών προϊόντων με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα αποκτούν δική τους ξεχωριστή ταυτότητα ως προς την προέλευση της πρώτης ύλης.

  Τα διαφοροποιημένα πλέον Π.Ο.Π, τυροκομικά προϊόντα θα απευθύνονται σε εξειδικευμένες απαιτητικές αγορές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, μέσα από ένα δεύτερο επίπεδο οργάνωσης  δικτύου τυροκόμων πάλι σε περιφερειακό  επίπεδο.

  Με τη θεσμική αυτή κατοχύρωση :

  1ον αποφεύγεται η απαξίωση της ποιοτικής πρώτης ύλης που παράγεται στα ορεινά και ημιορεινά βοσκοτόπια της ελληνικής υπαίθρου από ντόπιες φυλές ζώων σε σχέση με τη « βιομηχανική παραγωγή»  γάλακτος πλήρους ενσταυλισμένων ξενικών φυλών ζώων, που το γάλα τους σύμφωνα με τη νομοθεσία αποτελεί νοθεία για τα ελληνικά Π.Ο.Π. τυροκομικά προϊόντα.

  2ον προστατεύονται τα μικρά και μεσαία τυροκομεία τα οποία και ελέγχονται καλύτερα από τις κρατικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της απασχόλησης και της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών της ελληνικής υπαίθρου.

  3ον  με την ύπαρξη πολλών και μικρών τυροκομείων και όχι λίγων και μεγάλων
   α) αποτρέπεται  η υπεργιγάντωση  τυροκομικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής ακόμα και με υποβάθμιση  της ποιότητας των τελικών προϊόντων και σε ορισμένες περιπτώσεις  και με αξιόποινες πράξεις νοθείας
  β) αποτρέπεται η πιθανότητα σχηματισμού cartel με οδυνηρές συνέπειες τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον παραγωγό
  4ον επιτυγχάνεται η παραγωγή επώνυμων τοπικών προϊόντων με τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα βασισμένη στην απόλυτα ελεγχόμενη ποιότητα της πρώτης ύλης και της μεταποίησης αυτής
  5ον  διασφαλίζεται θετική προοπτική της αιγοπροβατοτροφίας στην περιφέρεια και οι θέσεις εργασίας στη μεταποίηση του γάλακτος
  6ον  αυξάνεται η προστιθέμενη αξία των τυροκομικών προϊόντων και η ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά με τη σήμανση και πιστοποίηση τους
  7ον προστατεύονται αποτελεσματικά η υγεία και το εισόδημα των καταναλωτών  αλλά και το εισόδημα των παραγωγών

  Οι προαναφερόμενες οργανωτικές δομές μπορούν να επιτευχθούν αξιοποιώντας το νομικό πλαίσιο που διέπει τους συνεταιρισμούς ή τις αστικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  εταιρείες και μπορεί να εφαρμοστεί ως μοντέλο σε όλους τους κλάδους παραγωγής του πρωτογενή τομέα ανά ξεχωριστή ομάδα προϊόντων (κρέας, δημητριακά, φρούτα, αλιεύματα κ.α.). Η οργάνωση δικτύων παραγωγής σε περιφερειακό επίπεδο είναι η καλύτερη  ασπίδα στα φαινόμενα νοθείας των ποιοτικών προϊόντων από άλλα υποβαθμισμένα, των ελληνικών από εισαγόμενα και στις μεθοδεύσεις των cartel.

  Ήδη στη Δυτική Μακεδονία ιδρύθηκε το πρώτο στην Ελλάδα δίκτυο τυροκόμων με τη συμμετοχή 26 τυροκομικών επιχειρήσεων από τις 32 της ακριτικής περιφέρειας της χώρας.

  Οι τυροκόμοι (ιδιωτικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις) μέλη του Δικτύου θα παρασκευάζουν τα προϊόντα τους μόνο με γάλα Δυτ. Μακεδονίας υπό τους αυστηρότερους όρους ποιότητας, ασφάλειας, υγιεινής και εντιμότητας κατά τη διαδικασία παραγωγής.

  Σε συνεργασία με τους γεωτεχνικούς των 4 Νομών και τους κτηνοτρόφους θα υλοποιηθούν σεμινάρια επιμόρφωσης για τους παραγωγούς της Δυτ. Μακεδονίας για την περεταίρω βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος, ώστε αυτό να καταστεί το καλλίτερο στη χώρα.

  Ήδη προχωρήσαμε και στην έκδοση του σήματος ποιότητας που θα πιστοποιεί μόνο τα προϊόντα του δικτύου με την επωνυμία ΔΙ.ΜΕ.ΓΑΛ. (ΔΙκτυο Μεταποιητών ΓΑΛακτος Δυτ. Μακεδονίας) και συγκροτείται επιτροπή ελέγχου των όρων και προϋποθέσεων παραγωγής του Δικτύου, επιπλέον των κρατικών ελέγχων.

  Το σήμα αυτό θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέλη του δικτύου που πληρούν τις προϋποθέσεις μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Δικτύου που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές στις 22/10/2007.

 

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310