kas_top_logo
 
 
Χαρακτηρισμός του 2007 ως Έτους Φέτας
Τον χαρακτηρισμό του 2007 ως «Έτους Φέτας»

ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές Κοζάνης, κ. Γιώργος Κασαπίδης Λέσβου, κα. Χριστιάνα Καλογήρου, Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, Καρδίτσας κ. Κων/νος Τσιάρας, Πιερίας κ. Καρπούζας Αντώνιος και Φθιώτιδας, κ. Σταυρογιάννης Νικόλαος.
 
  Στο περιεχόμενο της πρότασής τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι πολύ πιο ευοίωνο και πιο αισιόδοξο προδιαγράφεται το μέλλον της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας και τυροκομίας, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δικαίωσε τη χώρα μας και κατοχύρωσε οριστικά τη ΦΕΤΑ ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.). Σύμφωνα δε, με προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά τις 15 – 10 – 2007, οι χώρες Δανία, Γερμανία και Γαλλία που παράγουν περί τους 80.000 ton λευκού τυριού, κυρίως από αγελαδινό γάλα, δεν θα μπορούν να το διοχετεύουν στην αγορά της Ε.Ε. ως ΦΕΤΑ όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Ο μειωμένος, πλέον, ανταγωνισμός δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον στην ευρωπαϊκή αγορά, αφού ως ΦΕΤΑ, μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα επιτρέπεται να κυκλοφορεί και θα αναγνωρίζεται μόνο το τυρί που παράγεται στην Ελλάδα, από αιγοπρόβειο γάλα σε προκαθορισμένες αναλογίες και από εγχώριες φυλές ζώων που εκτρέφονται με παραδοσιακό τρόπο στην ηπειρωτική Ελλάδα και το Νομό Λέσβου.

  Ωστόσο όπως επισημαίνουν στην ερώτησή τους οι Βουλευτές οι εξελίξεις στην αγορά του αιγοπρόβειου γάλακτος δεν δικαιώνουν τις ευοίωνες προβλέψεις. Αυτό όπως τονίζουν οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένοι από τους μεγάλους τυροκόμους της χώρας επικαλούμενοι μεγάλα αποθέματα απούλητης φέτας στα ψυγεία τους, πιέζουν τις τιμές παραγωγού κάτω από τα 0.80 Ε για τη φετεινή περίοδο.
 
  Για το λόγο αυτό θεωρείται επιτακτική η καθιέρωση του 2007 ως έτους της φέτας ώστε άμεσα να ξεκινήσουν ενέργειες προώθησης και προβολής της φέτας και άλλων Π.Ο.Π. τυροκομικών προϊόντων μας στο εξωτερικό.
 
  Οι έξι (6) βουλευτές ζήτησαν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς την χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη ΦΕΤΑ.

  Τέλος, χαρακτηρίζοντας τη φέτα ως προϊόν με μοναδική οικονομική, τουριστική και πολιτισμική αξία για την Ελλάδα και πρότειναν την ενσωμάτωσή του στην τουριστική προβολή και την οικονομική διπλωματία της χώρας.
                                         Ακολουθεί συνημμένη η ερώτηση.

                                                                           ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς:  1. τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτριο Σιούφα
            
 2. τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο 
             
3. τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Γεώργιο Βουλγαράκη
             
4. την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φάνη Πάλλη - Πετραλιά

ΘΕΜΑ: Επιτακτική η ανάγκη προώθησης – προβολής της ΦΕΤΑΣ και με την καθιέρωση του 2007 ως έτους της ΦΕΤΑΣ 

  Πολύ ευνοϊκό προδιαγράφονταν το μέλλον της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 2005 που δικαίωσε και κατοχύρωσε οριστικά τη ΦΕΤΑ ως ελληνικό Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) προϊόν.

  Χώρες όπως η Δανία, Γερμανία και Γαλλία που παράγουν μέχρι σήμερα περί τους 79.000 tn λευκού τυριού, κυρίως από αγελαδινό γάλα, σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τις 15-10-2007 δε θα μπορούν να το διοχετεύουν στην αγορά της Ε.Ε. ως ΦΕΤΑ όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

  Έτσι δημιουργείται ένα ευνοϊκό περιβάλλον στην αγορά της ΦΕΤΑΣ με μειωμένο ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά για ποσότητα 80.000 tn περίπου λευκού τυριού, που μπορεί να υποκατασταθεί, με κατάλληλους χειρισμούς από ελληνικής πλευράς, από την αποκλειστικά πλέον Ελληνική ΦΕΤΑ.

  Η διαμορφούμενη αυτή κατάσταση μέχρι και το καλοκαίρι του 2006 μετέδωσε κλίμα αισιοδοξίας σε όλους μας όπως και στους Έλληνες κτηνοτρόφους, οι οποίοι και πίστεψαν σε μια καλύτερη προοπτική.

  Οι εξελίξεις όμως μετά τις αρχές του Σεπτέμβρη έως σήμερα διέψευσαν τις προσδοκίες όλων και η κατάσταση δυστυχώς προκαλεί έντονες ανησυχίες στους Έλληνες αιγοπροβατοτρόφους εξαιτίας της σχεδόν βέβαιης μείωσης του εισοδήματός τους για την παραγωγική περίοδο 2006 – 2007.

  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένοι από τους μεγαλύτερους τυροκόμους της χώρας πιέζουν τους παραγωγούς για σύναψη συμφωνιών με πολύ χαμηλότερες τιμές από τις περυσινές που αγγίζουν μέχρι και τα 20 λεπτά λιγότερο κατά κιλό γάλακτος.

  Ως πρόσχημα επικαλούνται την ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων απούλητης ΦΕΤΑΣ στα ψυγεία τους από την περίοδο 2005 – 2006 γεγονός που μειώνει τη ζήτηση του γάλακτος από τους ίδιους (ορισμένους μεγάλους τυροκόμους) για τη φετινή περίοδο.

  Επειδή στην ελληνική αιγοπροβατοτροφία και το αιγοπρόβειο γάλα στηρίζουν σήμερα το εισόδημά τους περίπου 120.000 οικογένειες κτηνοτρόφων

  Επειδή για την επεξεργασία του παραγόμενου αιγοπρόβειου γάλακτος λειτουργούν 300 από τα 600 περίπου τυροκομεία της χώρας που έχουν τη σχετική άδεια νόμιμης παραγωγής ΦΕΤΑΣ

  Επειδή οι 110.000 tn παραγόμενης ΦΕΤΑΣ ετησίως στην Ελλάδα καθιστούν το ελληνικό αυτό προϊόν το πρώτο σε ποσότητα παραγωγής Π.Ο.Π. προϊόν σ’ ολόκληρο τον κόσμο

  Επειδή από τις 20-10-07 και μετά θα δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον στην αγορά της Ε.Ε. για τη ΦΕΤΑ με μειωμένο ανταγωνισμό για ποσότητα 80.000 tn περίπου λευκού τυριού που πωλείται σήμερα ως φέτα

  Επειδή οι ανταγωνίστριες ευρωπαϊκές χώρες παραγωγής λευκού τυριού (Δανία, Γαλλία, Γερμανία) έχουν ξεκινήσει μετά τις 20-10-05 συστηματική καμπάνια προβολής – προώθησης του λευκού τυριού σε αγορές που ήδη κυκλοφορούσε και πωλούνταν ως ΦΕΤΑ

  Επειδή η ΦΕΤΑ και τα άλλα 20 Π.Ο.Π. τυροκομικά της χώρας μας μπορούν να εγγυηθούν σίγουρη και βιώσιμη προοπτική για Έλληνες γεωργοκτηνοτρόφους και μετά το 2013

 Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί


  1ον  Προτίθεται η Κυβέρνηση να καθιερώσει το 2007 ως έτος της ΦΕΤΑΣ με ανάλογες δράσεις προβολής και προώθησης             του προϊόντος στις διεθνείς αγορές, που επείγουν και αναγκαιούν επιτακτικά;
 
  2ον  Προτίθεται το Υπουργείο να χαράξει μακρόχρονη Εθνική Στρατηγική για τη ΦΕΤΑ σε περιφερειακό επίπεδο με τη λήψη μέτρων κι αποφάσεων που θα υποστηρίζουν ολοκληρωμένα κι αποτελεσματικά όλους τους εμπλεκόμενους (γεωργοκτηνοτρόφους, τυροκόμους, εμπόρους) σε όλα τα στάδια παραγωγής του προϊόντος; (βοσκότοποι ζωϊκός πληθυσμός, παραγωγή γάλακτος, τυροκόμιση, εμπορία, διαφήμιση)

  3ον  Προτίθεται το Υπουργείο να ενσωματώσει τη ΦΕΤΑ στην τουριστική προβολή της χώρας και την ανάδειξη της συμβολής της στην πολιτισμική ταυτότητα της πατρίδας μας ως προϊόν με ξεχωριστή οικονομική, τουριστική και πολιτισμική αξία για την Ελλάδα;  
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310