kas_top_logo
 
 
Ερώτηση για τη μη εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ασφάλισης φυτικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ, από υποκατάστημα ΕΛΓΑ Πάτρας
Προς τον Υπουργό: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη

ΘΕΜΑ:
Μη εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ασφάλισης φυτικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ, από υποκατάστημα ΕΛΓΑ Πάτρας

  Έντονα ερωτηματικά προκαλούνται ως προς την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛΓΑ, για τις διαδικασίες που ακολούθησε το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Πάτρας και αφορούν σε υποβολή «Αναγγελιών» και «Δηλώσεων Ζημιάς» για ζημιές από καύσωνα σε καλλιέργειες καρπουζιών στο Δήμο Αμαλιάδας, κατά το μήνα Αύγουστο.

  Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 2 του Κανονισμού, καύσωνας θεωρείται η άνοδος της θερμοκρασίας του αέρα σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη των 40°C, με συνέπεια ζημιά στη φυτική  παραγωγή.

  Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού, ο Ανταποκριτής ΕΛΓΑ είναι υποχρεωμένος σε διάστημα 48 ωρών από τη στιγμή της ζημιάς από το καλυπτόμενο ζημιογόνο αίτιο να αναγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΑ (οικείο Υποκατάστημα ΕΛΓΑ) τη χρονολογία (ημερομηνία), την ώρα, το είδος και τις εκτάσεις που ζημιωθήκαν κατά τοποθεσίες και καλλιέργειες.

  Επιπρόσθετα, στο άρθρο 16 του Κανονισμού αναφέρεται ότι:

  - οι ασφαλισμένοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς μέσα σε 12 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.

  - η δήλωση ζημιάς που υποβάλλεται μετά την περίοδο της προθεσμίας των 12 ημερών, δε λαμβάνεται υπόψη.

  - Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που διαπιστώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΛΓΑ ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια και δεν έγιναν αντικειμενικά έγκαιρα αντιληπτές, είναι δυνατό να υποβληθούν δηλώσεις ζημιάς και μετά την περίοδο της προθεσμίας των 12 ημερών, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφάλισης Φυτικού Τομέα και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, το οποίο καθορίζει και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την υποβολή των δηλώσεων αυτών.

  Επειδή, με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών  της ευρύτερης περιοχής (Ανδραβίδας, Αράξου και Καλαμάτας), το μήνα Αύγουστο θερμοκρασία ³40°C παρατηρήθηκε μόνο στις 11-8-2010 (40,6°C) στην Ανδραβίδα και οι αμέσως μετά υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν στην Καλαμάτα 38°C στις 15,16,17-8-2010 και 37°C στις 27-8-2010, στον Άραξο 37°C στις 20-8-2010 και 36°C στις 15,16,20-8-2010 και πάλι στην Ανδραβίδα 36,2°C στις 21-8-2010,

  Επειδή στις 16-9-2010 σε τοπική εφημερίδα υπήρξε δημοσιευμένη αναγγελία του ΕΛΓΑ, σχετικά με την υποβολή Δηλώσεων για ζημιές από καύσωνα σε καλλιέργειες καρπουζιών στο Δήμο Αμαλιάδας και η οποία όριζε ως ημερομηνία ζημιάς (ημερομηνία Αναγγελίας) την 20-8-2010,

  Επειδή στο εν λόγω δημοσίευμα της 16-9-2010 καλούνταν οι παραγωγοί των οποίων οι καλλιέργειες ζημιώθηκαν από τον καύσωνα της 20-8-2010 να υποβάλουν Δήλωση Ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ ως τις 17-9-2010,

  Επειδή το ζημιογόνο αίτιο του καύσωνα προκαλεί ζημιές στα διάφορα είδη των καλλιεργειών μιας περιοχής, ανάλογα με την ευαισθησία τους και το βλαστικό τους στάδιο και γενικώς δεν ζημιώνει επιλεκτικά μερικές μόνο καλλιέργειες του αυτού είδους,

  Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, γεννώνται αμφιβολίες ως προς την ορθή εφαρμογή της προβλεπόμενης Κανονιστικής διαδικασίας για την ημερομηνία της ζημιάς, για την υποβολή της Αναγγελίας και των Δηλώσεων Ζημιάς, καθώς και για την ίση αντιμετώπιση των ασφαλισμένων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται η αίσθηση παρασκηνιακών ενεργειών και ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων - φιλικά προσκείμενων στην κυβέρνηση - παραγωγών,

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 
1. Βάσει ποιών μετεωρολογικών ή και άλλων επιστημονικών στοιχείων, ορίσθηκε ως ημερομηνία Αναγγελίας (ημερομηνία ζημιάς) η 20-8-2010, δεδομένου ότι την ημερομηνία αυτή δεν σημειώθηκαν θερμοκρασίες καύσωνα (³40°C) ή έστω θερμοκρασίες περί τους 40°C;

  2. Σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό 12ημερη προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Ζημιάς;

  3. Διενεργήθηκαν έγκαιρα επισημάνσεις ζημιών από τους αρμόδιους του Υποκαταστήματος και ποιες ήταν οι σχετικές παρατηρήσεις τους;

  4. Η συγκεκριμένη περίπτωση εντάχθηκε στις αντικειμενικά μη έγκαιρες διαπιστώσεις των ζημιών; Στην περίπτωση αυτή εφαρμόσθηκαν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού; Χορηγήθηκε εύλογη χρονική προθεσμία για την υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς, η οποία έληγε στις 17-9-2010;

  5. Ανεξάρτητα των προηγούμενων διαδικασιών, ενημερώθηκαν εγγράφως οι Ανταποκριτές για την απόφαση αυτή; Δημοσιοποιήθηκε έγκαιρα η απόφαση, ώστε έγκαιρα να ενημερωθούν οι παραγωγοί για την υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς;

  6. Γιατί εξαιρέθηκαν από την Αναγγελία  Ζημιάς άλλες καλλιέργειες που τυχόν ζημιώθηκαν από τον καύσωνα;

  7. Είναι σε γνώση σας, ότι υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί που δεν δήλωσαν τις ζημιωθείσες καλλιέργειές τους, εξαιτίας των μη Κανονιστικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και τι σκοπεύετε να πράξετε για την αντιμετώπιση της αδικίας;                        
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310