kas_top_logo
 
 
Χαρακτηρισμός του 2007 ως «Έτους Φέτας»
  Τον χαρακτηρισμό του 2007 ως «Έτους Φέτας» ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές Κοζάνης, κ. Γιώργος Κασαπίδης και Λέσβου, κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

  Στο περιεχόμενο της πρότασής τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι πολύ πιο ευοίωνο και πιο αισιόδοξο προδιαγράφεται το μέλλον της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας και τυροκομίας, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δικαίωσε τη χώρα μας και κατοχύρωσε οριστικά τη ΦΕΤΑ ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.). Σύμφωνα δε, με προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά τις 15 – 10 – 2007, οι χώρες Δανία, Γερμανία και Γαλλία που παράγουν περί τους 79.000 ton λευκού τυριού, κυρίως από αγελαδινό γάλα, δεν θα μπορούν να το διοχετεύουν στην αγορά της Ε.Ε. ως ΦΕΤΑ όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Ο μειωμένος, πλέον, ανταγωνισμός δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον στην ευρωπαϊκή αγορά, αφού ως ΦΕΤΑ, μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα επιτρέπεται να κυκλοφορεί και θα αναγνωρίζεται μόνο το τυρί που παράγεται στην Ελλάδα, από αιγοπρόβειο γάλα σε προκαθορισμένες αναλογίες και από εγχώριες φυλές ζώων που εκτρέφονται με παραδοσιακό τρόπο στην ηπειρωτική Ελλάδα και το Νομό Λέσβου.

  Οι δύο βουλευτές ζήτησαν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς την χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη ΦΕΤΑ.

  Τέλος, χαρακτηρίζοντας τη φέτα ως προϊόν με μοναδική οικονομική, τουριστική και πολιτισμική αξία για την Ελλάδα και πρότειναν την ενσωμάτωσή του στην τουριστική προβολή και την οικονομική διπλωματία της χώρας.

Ακολουθεί συνημμένη η ερώτηση.

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2006

ΕΡΩΤΗΣΗ Των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας:
  1. Γεώργιου Κασαπίδη, Βουλευτή νομού Κοζάνης
  2. Χριστιάνας Καλογήρου, Βουλευτού νομού Λέσβου

 Προς: τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Κων/νο Καραμανλή
             τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο
             τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Πέτρο Μολυβιάτη
             τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη
             τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτριο Σιούφα
             τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο

ΕΡΩΤΗΣΗ  

ΘΕΜΑ
: Καθιέρωση του 2007 ως έτους της ΦΕΤΑΣ

  Μετά και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δικαίωσε τη χώρα μας και κατοχύρωσε οριστικά τη ΦΕΤΑ ως ελληνικό Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) προϊόν, πολύ πιο ευοίωνο και πιο αισιόδοξο προδιαγράφεται το μέλλον της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας.

  Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά τις 15 – 10 – 2007, οι χώρες Δανία, Γερμανία και Γαλλία που παράγουν περί τους 79.000 ton λευκού τυριού, κυρίως από αγελαδινό γάλα, δεν θα μπορούν να το διοχετεύουν στην αγορά της Ε.Ε. ως ΦΕΤΑ όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

  Ως ΦΕΤΑ, μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα επιτρέπετε να κυκλοφορεί και θα αναγνωρίζεται μόνο το τυρί που παράγεται στην Ελλάδα, από αιγοπρόβειο γάλα σε προκαθορισμένες αναλογίες και από εγχώριες φυλές ζώων που εκτρέφονται με παραδοσιακό τρόπο στην ηπειρωτική Ελλάδα και το Ν. Λέσβου. Έτσι δημιουργείται ένα ευνοϊκό περιβάλλον στην αγορά της ΦΕΤΑΣ, με μειωμένο ανταγωνισμό για ποσότητα 80.000 ton περίπου λευκού τυριού, που μπορεί να υποκατασταθεί, με κατάλληλους χειρισμούς από Ελληνικής πλευράς, από την αποκλειστικά πλέον Ελληνική ΦΕΤΑ.
  Επειδή στην ελληνική αιγοπροβατοτροφία σήμερα απασχολούνται 120.000 περίπου οικογένειες κτηνοτρόφων
  Επειδή η ελληνική αιγοπροβατοτροφία είναι ο βασικότερος καταναλωτής προϊόντων της ελληνικής γεωργίας ως ζωοτροφές
 Επειδή στη χώρα μας παράγονται σήμερα 1.100.000 ton αιγοπρόβειου γάλακτος και επεξεργάζονται στα 300 από τα 600 περίπου τυροκομεία της χώρας που έχουν τη σχετική άδεια νόμιμης παραγωγής ΦΕΤΑΣ
  Επειδή η ΦΕΤΑ είναι βασικό πολιτισμικό στοιχείο της Ελληνικής υπαίθρου
  Επειδή οι 110.000 ton παραγόμενης ΦΕΤΑΣ, καθιστούν το ελληνικό αυτό προϊόν το πρώτο σε ποσότητα παραγωγής Π.Ο.Π. προϊόν σ’ ολόκληρο τον κόσμο
  Επειδή οι Έλληνες κτηνοτρόφοι είναι το κύριο στήριγμα των οικισμών της Ελληνικής υπαίθρου με τη μόνιμη εν διασπορά και σταθερή παρουσία με τις οικογένειές τους (365 ημέρες το χρόνο) στα χωριά της χώρας
  Επειδή ήδη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σχετικό νομοσχέδιο, το καλοκαίρι του 2005 ψήφισε σειρά ευνοϊκών διατάξεων για την κτηνοτροφία, που όμως μπορούν να συμπληρωθούν και με άλλες διατάξεις, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων της κτηνοτροφίας και της παραγωγής και εμπορίας ζωοκομικών προϊόντων
  Επειδή μετά την οριστική κατοχύρωση της ΦΕΤΑΣ ως ελληνικού Π.Ο.Π. προϊόντος, διαμορφώνονται ευνοϊκότατες συνθήκες εμπορίας του προϊόντος στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Επειδή με κατάλληλες ενέργειες μπορεί να επιτευχθεί σοβαρή και μόνιμη, διαρκώς αυξανόμενη για την επόμενη 10ετία, μεγέθυνση του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας μας, με σημαντική προσφορά στο Α.Ε.Π. αλλά και στην απασχόληση με τη δημιουργία μέχρι και 50.000 νέων θέσεων μόνιμης εργασίας, διάσπαρτες στην ελληνική περιφέρεια

  Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί

  1ον  Προτίθεται η Κυβέρνηση να καθιερώσει το 2007 ως έτος της ΦΕΤΑΣ, με ανάλογες δράσεις προβολής και προώθησης του προϊόντος στις διεθνείς αγορές, που επείγουν άμεσα;
  2ον   Προτίθεται το Υπουργείο να χαράξει μακρόχρονη Εθνική Στρατηγική για τη ΦΕΤΑ σε περιφερειακό επίπεδο, με τη λήψη μέτρων κι’ αποφάσεων που θα υποστηρίζουν ολοκληρωμένα κι’ αποτελεσματικά όλους τους εμπλεκόμενους (γεωργοκτηνοτρόφους, τυροκόμους, εμπόρους) σε όλα τα στάδια παραγωγής του προϊόντος; (βοσκότοποι, ζωικός πληθυσμός, παραγωγή γάλακτος, τυροκόμιση, εμπορία, διαφήμιση)
  3ον    Προτίθεται το Υπουργείο να ενσωματώσει τη ΦΕΤΑ στην τουριστική προβολή και την οικονομική διπλωματία της χώρας, ως προϊόν με μοναδική οικονομική, τουριστική και πολιτισμική αξία για την Ελλάδα;

  ΟΙ    ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ    ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  Κασαπίδης Γεώργιος, Βουλευτής Ν. Κοζάνης
Καλογήρου Χριστιάνα, Βουλευτής Ν. Λέσβου    
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310