kas_top_logo
 
 
1.500.000 ευρώ για την ενίσχυση αγροτουριστικών επενδύσεων στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας

  Ενισχυμένα ποσοστά ενίσχυσης για ενδιαφερόμενους αγρότες για τη δημιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων δίνονται σύμφωνα με την νέα προκήρυξη σχετικού προγράμματος του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αφορά σε ενισχύσεις επενδύσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη αγροτουριστικών και χειροτεχνικών δραστηριοτήτων και γενικά δραστηριοτήτων  που δεν συνδέονται με την πρωτογενή παραγωγή, την πρώτη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων.

  Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι σε αγροτικές περιοχές των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών οι οποίες βρίσκονται εκτός των ορίων εφαρμογής των Επιχειρησιακών Σχεδίων ΟΠΑΑΧ. Όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι ενήλικα άτομα, γεωργοί, όπως ορίζεται η έννοια στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 523/2003, να μην έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα (εξαιρούνται οι νέοι γεωργοί του μέτρου 3.1. του Ε.Π ).

  Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν νομική προσωπικότητα, όπως ορίζεται στο Εμπορικό Δίκαιο, να προκύπτει από τη συστατική πράξη ότι η κύρια δραστηριότητα τους είναι η άσκηση της γεωργίας, να κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του νομικού προσώπου, την οποία αξιοποιούν και αντλούν τουλάχιστον το 50% των συνολικών τους εισοδημάτων και ο νόμιμος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο να διαθέτει επαρκή επαγγελματική ικανότητα.
Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης να ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου κόστους. Χρηματοδοτείται η δημιουργία ή και βελτίωση :  

   διανυκτέρευσης και εστίασης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής
  των υποδομών διημέρευσης, με στόχο την αύξηση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην περιοχή
  μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την αξιοποίηση τοπικών δεξιοτήτων
  κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης τοπικών προϊόντων π.χ. Αγροτουρισμού, παραδοσιακής τέχνης κλπ.

  Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν από έργα υποδομής, περιβάλλοντος χώρου, οικοδομικές εργασίες μέχρι προμήθεια & εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και μελέτες/ υπηρεσίες υποστήριξης και επιβλέψεων του έργου.

  Αρμόδιος φορέας είναι η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου και κατατίθενται ο φάκελος υποψηφιότητας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 03/04/06. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης /Γεωργίας των Ν.Α., στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.


  Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι μέχρι τις 3/4/06 συνεχίζεται  και η κατάθεση των προτάσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης Στις  Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις για τα 13.500.000 ευρώ που δίδονται για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής με ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τις συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις.

  Όπως τόνισε και ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Κασαπίδης πρόκειται για ένα  μέτρο με εξαιρετικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη Αγροτουριστικών, Χειροτεχνικών και άλλων δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην προαγωγή  του τόπου μας και οικονομικά, αλλά και πολιτισμικά, δίδοντας παράλληλα στους γεωργούς της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας τη δυνατότητα ενασχόλησης τους με περαιτέρω δραστηριότητες. Ειδικά για το Νομό μας σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη δίνεται ακόμα μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα που εντοπίζονται σε ορισμένες περιοχές (κύρια στους οικισμούς των ορεινών όγκων του Νομού καθώς και τους παραλίμνιους και παραποτάμιους) και αφορούν είτε φυσικό κάλος, είτε τοπικά προϊόντα, είτε πολιτιστική κληρονομιά.

  Σύμφωνα με το βουλευτή του Νομού ο κυριότερος ωστόσο παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων πέραν του θεσμικού πλαισίου που επιδέχεται και άλλων βελτιώσεων  και των χρηματοδοτήσεων είναι ο ανθρώπινος. Είναι λοιπόν μια πρόκληση για νέους ανθρώπους της υπαίθρου και στο Νομό μας να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές προσφέροντας στον εαυτό τους συμπληρωματικό εισόδημα αλλά και ξεχωριστές τουριστικές υπηρεσίες στο Νομό Κοζάνης.

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310