kas_top_logo
 
 
Δημόσια διαβούλευση για το Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων (Κ.Ε.Ε) Δυτικής Μακεδονίας

  Σε δημόσια διαβούλευση στο Ν. Κοζάνης, θέτει ο βουλευτής του Νομού Γιώργος Κασαπίδης  την πρότασή του για τη δημιουργία Κέντρου Ενεργειακών Εξελίξεων (Κ.Ε.Ε.) Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Πτολεμαΐδα.

  Η πρόταση αφορά την πολιτική διάσταση της κεντρικής κατεύθυνσης, που προτείνεται για την μετεξέλιξη του ενεργειακού κέντρου της χώρας, σε Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης.

  Ήδη ο κ. Κασαπίδης, την περασμένη ’βδομάδα είχε για το θέμα αυτό διαδοχικές συναντήσεις με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, και του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Νομό.

  Επίσης συναντήθηκε στο εργατικό κέντρο Πτολεμαΐδας, με εκπροσώπους εργαζομένων της ΔΕΗ και επιχειρηματίες που ασχολούνται με  ενεργειακά θέματα στο Ν. Κοζάνης.

  Το κείμενο της διαβούλευσης κατατέθηκε προς ενημέρωση, από τον βουλευτή του Νομού, στο Υπ. Ανάπτυξης (γ.γ. κ. Στεφάνου) τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (γ.γ. κ. Τσουκαλά) και τον διευθυντή του Ι.Τ.Ε.Σ.Κ. καθηγητή κ. Κακαρά.

  Το αναλυτικό περιεχόμενο της τεχνικής περιγραφής της πρότασης για την ίδρυση Κ.Ε.Ε., επεξεργάζεται ειδική επιστημονική ομάδα υπό τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κ. Μπακούρο, ενώ προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σύντομα (έως τις 13-2) συνάντηση εργασίας για τη νομική διατύπωση του τελικού κειμένου.

  Για αποστολή προτάσεων από φορείς ή πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μπακούρο μέχρι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου (καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης) στο τηλ. 2461056200 ή e-mail: ylb@uowm.gr

  Στη συνέχεια παρατίθεται το κείμενο διαβούλευσης της πρότασης του κ. Κασαπίδη.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προς: Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
           ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
           ΔΕΗ Α.Ε.
           Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
           Δήμος Πτολεμαϊδας
           Ενεργειακές επιχειρήσεις

  Θέμα: Πρόταση για την ίδρυση Κέντρου Ενεργειακών Εξελίξεων στη Δυτ. Μακεδονία.

  Πρόκειται για πρωτοβουλία που στόχο έχει τη δημιουργία στη Δυτ. Μακεδονία, με έδρα την Πτολεμαΐδα, ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος (διοικητικού – θεσμικού, οικονομικού) προσέλκυσης επενδύσεων, για την ανάπτυξη έρευνας και επιχειρηματικότητας σε θέματα ενέργειας, στη Δυτική Μακεδονία.

  Με την ίδρυση του Κ.Ε.Ε. στοχεύουμε στη βέλτιστη αξιοποίηση αλλά και την προσέλκυση πόρων (ανθρωπίνων και οικονομικών) στη Δυτική Μακεδονία ώστε το Ενεργειακό Κέντρο της χώρας εδώ και δεκαετίες, να μετεξελιχτεί στο άμεσο μέλλον και σε βάθος χρόνου, σε Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και των χωρών μελών της ενεργειακής κοινότητας της ΝΑ. Ευρώπης.

  Η μετεξέλιξη αυτή θα σημάνει τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και το Ν. Κοζάνης, από ένα μονοδιάστατο και μονοεπίπεδο ενεργειακό κέντρο (εξόρυξη και καύση των κοιτασμάτων λιγνίτη από τη ΔΕΗ) σε ένα πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων.

  Το τελευταίο θα περιλαμβάνει έρευνα για παραγωγή γνώσης από δημόσιους φορείς και ιδιώτες, σε όλους τους τομείς (πηγές) της ενέργειας (στερεά καύσιμα, Α.Π.Ε., φυσικό αέριο, αντιδραστήρα Η, φωτοβολταϊκά, βιοκαύσιμα, υδροηλεκτρικά, κ.α.) και για όλη την κλίμακα των διατάξεων που απαιτούνται.

  Παράλληλα, η παραγόμενη γνώση θα βρίσκει εφαρμογή στην πράξη, από τις επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα νέα επιτεύγματα και οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες με το Κ.Ε.Ε.

  Η διοίκηση του κέντρου θα γίνεται από πολυμετοχική Εταιρία, με την εφαρμογή ενός πρότυπου ολοκληρωμένου μοντέλου διαχείρισης και προαγωγής ενεργειακών εξελίξεων ( έρευνας και επιχειρηματικότητας ) στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και των χωρών μελών της ενεργειακής κοινότητας ΝΑ. Ευρώπης.

  Το ευνοϊκό περιβάλλον για έρευνα και επιχειρηματικότητα στο Κ.Ε.Ε. θα προκύψει από την παροχή διευκολύνσεων, ( θεσμικών – διοικητικών,   οικονομικών ) παραχώρηση εκτάσεων ή ακινήτων από φορείς οι οποίοι στη συνέχεια θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής (π.χ. μετοχών ) στην Α.Ε.

  Καθοριστικής σημασίας για την δημιουργία του ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος του Κ.Ε.Ε. είναι η διάθεση του 50% των κονδυλίων του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας, (μετά από σύμφωνη γνώμη και απόφαση των αρμοδίων αρχών) για τη δωρεάν χρηματοδότηση, ως επιπλέoν ποσοστού ενισχύσεως, (έως 10%) επενδύσεων που θα εμπίπτουν στο Νομικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε. και θα υλοποιούνται στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας.

  Πιθανοί φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην ίδρυση ή  τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε. εκτός του Υπ. Ανάπτυξης είναι:
  1) το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  2) το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
  3)  η ΔΕΗ
  4)  ο Δήμος Πτολεμαΐδας
  5)  Δήμοι της Δυτ. Μακεδονίας
  6)  η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  7)  επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στη Δυτική Μακεδονία

 

 

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310