kas_top_logo
 
 
Κέντρο ενεργειακών εξελίξεων με έδρα το Ν. Κοζάνης…
  Πρόταση του βουλευτή του Νομού Κοζάνης Γιώργου Κασαπίδη, κατά την εισήγηση του Νομοσχεδίου για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλή

  Νέες προοπτικές για τη χώρα μας δημιουργεί το υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου, η συζήτηση του οποίου ολοκληρώθηκε σήμερα  στην αρμόδια επιτροπή (Παραγωγής & Εμπορίου) της Βουλής και αφορά την «επιτάχυνση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.»

  Κατά την ομιλία του στην επιτροπή ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας χαρακτήρισε το παρόν νομοσχέδιο ως σταθμό, για ένα νέο ενεργειακό τοπίο που αποτελεί το στόχο της πολιτικής του υπουργείου και βασική προτεραιότητα για τη νέα διακυβέρνηση ( προεκλογική δέσμευση της Ν.Δ.)

  Εισηγητής του Νομοσχεδίου της κυβερνητικής παράταξης ήταν ο βουλευτής του Νομού Γιώργος Κασαπίδης, ο οποίος παρουσίασε στο σώμα τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, με το οποίο επιδιώκεται κυρίως η πληρέστερη προσαρμογή των διατάξεων του Ν 2773/1999 προς τους κανόνες της νέας οδηγίας 54/2003 της Ε.Ε.

  Όπως  δήλωσε ο κ. Κασαπίδης, πέραν των τεχνικών διατάξεων του σχετικού Νομοσχεδίου, κατά βάθος πρόκειται για ένα εξόχως πολιτικό νομοθέτημα που προκαλεί σημαντικές θεσμικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.

  Κατά την ομιλία του ο κ. Κασαπίδης αναφέρθηκε στις μεγάλες επιτυχίες της Κυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα, σχετικά με την υπογραφή συμφωνιών για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης και  του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας & Ελλάδος – Ιταλίας αλλά και την υπογραφή της Συνθήκης ( Αθήνα 2005) για τη δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας Ν.Α. Ευρώπης, στην οποία η χώρα μας πρωτοστάτησε από το 1997.

  Αναφερόμενος στους βασικούς άξονες της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης ο κ. Κασαπίδης κατέθεσε επίσημα την πρόταση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ανάδειξη του ενεργειακού λεκανοπεδίου Δυτικής Μακεδονίας ως «κέντρο ενεργειακών εξελίξεων με έδρα το Ν. Κοζάνης».

  Παρακάτω παραθέτουμε το σχετικό χωρίο της ομιλίας του κ. Κασαπίδη:

….Ενα ενεργειακό κέντρο κ. Υπουργέ που στήριξε και στηρίζει τη χώρα μας και την τοπική κοινωνία είναι και το ενεργειακό λεκανοπέδιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο με έδρα το Ν. Κοζάνης και πρωταγωνιστές της ΔΕΗ Α.Ε., το ΤΕΙ, το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ και ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, συνεπικουρούμενοι από τις τοπικές αρχές μπορεί και θέλει να αποτελέσει ένα από τα κέντρα ενεργειακών εξελίξεων στη χώρα μας αλλά και τα Βαλκάνια.

  Προς την κατεύθυνση αυτή κ. Υπουργέ ήδη κινούμαστε, ενώ με την ψήφιση του Σ/Ν που συζητάμε είναι βέβαιο ότι θα επιταχυνθούν οι περαιτέρω ενέργειές μας προς την κατεύθυνση αυτή….

  Μεταξύ άλλων ο κ. Κασαπίδης αναφέρθηκε και χαιρέτησε προηγούμενη απόφαση της ΔΕΗ για την ανάπτυξη νέας λιγνιτικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία (πρόταση για το Νομό Κοζάνης) 400 MW προς αντικατάσταση πεπαλαιωμένης, τονίζοντας έτσι ότι δεν διακόπτεται  η δυναμική παρούσα της ΔΕΗ στην περιοχή, αλλά διαμορφώνονται καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον, με τη χρήση   σύγχρονης τεχνολογίας μέσα από την κατασκευή της νέας μονάδας .

  Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη νέα αυτή λιγνιτική μονάδα έχει προβλεφθεί και η ποσόστωση ρύπων των εκπομπών CO2, σύμφωνα και με το Εθνικό Σχέδιο Ρύπων που έχει κατατεθεί από τη χώρα μας στην Ε.Ε. και έχει εγκριθεί.

  Επίσης  ο κ. Κασαπίδης αναφέρθηκε και στην προοπτική που διαμορφώνεται με την ψήφιση του Νομοσχεδίου στη χώρα καθώς το νέο θεσμικό πλαίσιο ευνοεί:

   α) την ανάπτυξη ελεύθερου, με κανόνες δίκαιους και διαφανείς, ανταγωνισμού
  β) την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων τόσο μέσω της κατασκευής και λειτουργίας νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής     ενέργειας από ιδιώτες, όσο και μέσω της δραστηριοποίησης ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρισμού στη χώρα
  γ) και την αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

  Σε άλλο εδάφιο της ομιλίας του ο βουλευτής του Νομού υπογράμμισε και την προοπτική που διαμορφώνεται για την Β. Ελλάδα γενικότερα. Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό εδάφιο:

  .… Βέβαια οι προοπτικές  για την Μακεδονία και τη Β. Ελλάδα είναι, θα λέγαμε συγκριτικά καλύτερες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς από τη μια, στην περιοχή αυτή εντοπίζονται τα κέντρα παραγωγής ηλεκτρισμού της χώρας, με σοβαρότατες υποδομές και επενδύσεις σε πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, που έχουν γίνει εδώ και χρόνια, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό – επιστημονικό & εργατοτεχνικό – ενώ απ’ την άλλη, πέραν των νέων καταστάσεων που μπορεί να υπόσχονται ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και ο αγωγός φυσικού αερίου που διατρέχει όλη τη Β. Ελλάδα από τη Θράκη ως την ΄Ηπειρο, η μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας γενικότερα και για τη ΔΕΗ και για τους ιδιώτες που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας είναι το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά την υπογραφή της Συνθήκης για τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας στην Ν. Α. Ευρώπη.
  Γειτονικές χώρες όπως η Αλβανία, η Κροατία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, μελλοντικά η Τουρκία, επιθυμούν μέσα από τη συνεργασία τους στην κοινότητα αυτή, ασφάλεια και επάρκεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας  στην περιοχή, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των λαών ολόκληρης της περιοχής, προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων στους χώρους του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου και ενίσχυση της ευρωπαϊκής τους  προοπτικής.

  Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας στην εν λόγω περιοχή που καλύπτεται από τη Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας για την εκπλήρωση των στόχων που προαναφέρθηκαν αναμένεται  να επενδυθούν συνολικά εικοσιένα (21) δισεκατομμύρια Ευρώ!

  Με τις υλικοτεχνικές υποδομές που διαθέτει σήμερα η χώρα μας στη Β. Ελλάδα, με το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται εδώ και δεκαετίες στον τομέα της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας,  με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, τεχνικές σχολές (ορισμένες από τις οποίες είναι και της ΔΕΗ) και την κυρίαρχη θέση της χώρας μας στην Ενεργειακή Κοινότητα, θα είναι αδιανόητο υπ’  αυτές τις προϋποθέσεις να μην πρωταγωνιστήσουμε τουλάχιστον ενεργειακά στη συγκεκριμένη ενεργειακή  αγορά που για τη δημιουργία της πρωταγωνιστήσαμε.

  Κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Κασαπίδης, υπογράμμισε ότι το ψηφισθέν τελικά νομοσχέδιο επί της αρχής από τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον μεγάλου όγκου επενδύσεων στη χώρα, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και απασχόλησης, τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος από δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας, δίνοντας έτσι απάντηση σε σημαντικά προβλήματα της Ελληνικής Κοινωνίας. Με την σωστή αξιοποίηση των ευκαιριών από όλους , που θα δημιουργηθούν θα αποτελέσει πολλαπλασιαστή των επιτυχιών που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και θα καταστήσει την Ελλάδα και τους ΄Ελληνες πρωταγωνιστές των ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή.

Υ.Γ.
Ο βουλευτής του Νομού Γιώργος Κασαπίδης κατά το 3ήμερο 25 – 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με εμπλεκόμενους στον τομέα της ενέργειας φορείς του Νομού, προς βελτίωση ή προσθήκες στο Νομοσχέδιο που θα περάσει προς ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής ,την ερχόμενη εβδομάδα.

 

        

 

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310