kas_top_logo
 
 
Την βελτίωση και ασφαλτόστρωση της οδού Αυγερινός – Ι.Μ. Αγ. Τριάδας Βοΐου, προτείνει με επιστολή που απέστειλε στον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας κ. Ανδρέα Λεούδη και το Νομάρχη Κοζάνης κ. Ιορδάνη Ανδρεάδη ο βουλευτής Γ. Κασαπίδης

  Την βελτίωση και ασφαλτόστρωση της οδού Αυγερινός – Ι.Μ. Αγ. Τριάδας Βοΐου, προτείνει με επιστολή που απέστειλε στον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας κ. Ανδρέα Λεούδη και το Νομάρχη Κοζάνης κ. Ιορδάνη Ανδρεάδη ως μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου, εν’ όψει της συνεδριάσεως της επιτροπής στις 30 και 31 Αυγούστου στην Καστοριά, ο βουλευτής του Ν. Κοζάνης.

  Κατά τη διήμερη συνεδρίαση αναμένεται να επικυρωθεί και τυπικά η ένταξη στο πρόγραμμα της περιοχής του Βοίου, ως τμήμα της Βόρειας Πίνδου, που εξαιρούνταν του αρχικού σχεδιασμού.

  Ο κ. Κασαπίδης αιτιολογώντας την πρότασή του, προτείνει και άλλα έργα που εντάσσονται στον άξονα 1 του εν λόγο προγράμματος (έργα οδοποιίας και μεταφορών), για έργα του οποίου σε άλλους νομούς έχουν ξεκινήσει οι δημοπρατήσεις.

  Σκοπός των έργων που προτείνονται είναι η δημιουργία των βασικών υποδομών οδοποιίας στο Βοΐο, που θα διευκολύνουν την εσωτερική μετακίνηση των πολιτών και κατοίκων της περιοχής στο Νομό Κοζάνης, θα συνδέσουν το Νομό στην περιοχή με τους όμορους Νομούς Γρεβενών και Καστοριάς, ενώ θα συμβάλλουν και στην τουριστική και εν γένει οικονομική ανάπτυξη της επαρχίας αυτής.

Η επιστολή του κ. Κασαπίδης έχει ως εξής:

   

 

        

Κ Α Σ Α Π Ι Δ Η Σ   Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η Σ  Ν. Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ
Ν Ε Α Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ  Ι Α Σ    
Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ   Φ Ο Ρ Η   1
T.K. 50 100    KOZANH
ΤΗΛ.  2 4 6 1 0 3 7 2 0 8  FAX   2 4 6 1 0 3 7 7 1 4   
     Κοζάνη 29 – 8 - 2005  Γεν. Γραμματέα Περ/ρειας  Δυτ Μακεδονίας. κ. Ανδρέα  Λεούδη    ΚΟΙΝ:   Όπως πίνακας. Α΄

                                                                                                       

 ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης    Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου για την περιοχή του Βοϊου.

 

        Αξιότιμε κ. Γενικέ,         

   Εν’ όψει της διήμερης συνεδριάσεως στις 30 και 31 Αυγούστου για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σιδηροχώρι Καστοριάς, σας καταθέτω τις προτάσεις μου σχετικά με έργα που μπορούν να ενταχθούν για την περιοχή του Βοϊου του Ν. Κοζάνης στα πλαίσια της υλοποίησης του σχετικού προγράμματος.

   Ως γνωστό η ένταξη του Βοϊου εξαγγέλθηκε προ μηνών από τον Υφυπουργό κ. Φώλια και κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του προγράμματος στην Καστοριά αναμένεται να επικυρωθεί και τυπικά η απόφαση αυτή.

    Σύμφωνα με την εφαρμογή του προγράμματος, όπως ξεκίνησε με την δημοπράτηση έργων που εντάσσονται στον άξονα 1 και το μέτρο 1.1 για έργα μεταφορικής υποδομής που συμπεριλαμβάνουν έργα σύνδεσης με την ευρύτερη περιοχή και έργα οδοποιϊας στο εσωτερικό της περιοχής μελέτης, αφουγκραζόμενος πολίτες του Νομού και λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και την προοπτική της περιοχής, προτείνω ως επείγουσα προτεραιότητα για το Βοϊο τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση της οδού Αυγερινό – Μοναστήρι Αγ. Τριάδας.

   Τα πλεονεκτήματα από την υλοποίηση της πρότασης είναι πολλαπλά:

Α. Καθίσταται επισκέψιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η Ι.Μ. Αγ. Τριάδας και αναδεικνύεται περισσότερο ο πιο σημαντικός ίσως πολιτισμικός πόλος έλξης του Βοϊου.

Β.  Αίρεται η κυριότερη και ίσως η μοναδική αιτία της έλλειψης έως σήμερα ρεύματος επισκεπτών προς το μοναστήρι, με στόχο την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, παράλληλα με τον οικοτουρισμό. Οι δυο αυτές μορφές εναλλακτικού τουρισμού υπόσχονται πολλά για την περιοχή.         

Γ. Διευκολύνονται σημαντικά στην καθημερινή τους μετακίνηση οι κτηνοτρόφοι της περιοχής από και προς τα κοπάδια τους, τα οποία διατηρούν σε  βοσκοτόπια εκατέρωθεν του εν λόγω οδικού άξονα. Μειώνονται έτσι και οι φθορές στα οχήματά τους, εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, αλλά βελτιώνονται και οι συνθήκες εργασίας τους (στάδιο μετακίνησης – μεταφοράς).

Δ. Διευκολύνονται κατά τη μετακίνησή τους και μεταφορά της ξυλείας οι υλοτόμοι της περιοχής που συμπληρώνουν σημαντικά το εισόδημά τους από τη δραστηριότητα αυτή.

Ε. Αποτελεί τμήμα εσωτερικού διανομαρχιακού άξονα μεταξύ των Νομών Γρεβενών- Κοζάνης- Καστοριάς.
  Αξίζει να αναφερθεί ότι σπάνια ένας ορεινός δρόμος είναι τόσο σημαντικός εξαιτίας της πολυλειτουργικότητάς του, ενώ σημειώνεται ότι η Ι.Μ. Αγ. Τριάδας είναι ένα εκ των τριών μοναστηριών Αθωνικού τύπου στην Ελλάδα εκτός Αγίου Όρους.

Αργότερα, στα πλαίσια εφαρμογής του άξονα 3 του ιδίου προγράμματος μέτρο 3.2 θα πρέπει να προταθεί η Ι.Μ. Αγίας Τριάδας για συντήρηση, διότι παρουσιάζει έντονα και εμφανή σημεία φθοράς στην εξωτερική της όψη.

Κ. Γενικέ, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, η χρηματοδότηση των έργων που πρόκειται να ενταχθούν από το Βοϊο, θα γίνει από τις εκπτώσεις των δημοπρατημένων έργων του αντίστοιχου άξονα.

Εφ’ όσον το ποσό που ήδη έχει σωρευθεί από τις εκπτώσεις των δημοπρατήσεων, υπερκαλύψει το κόστος του άνωθεν προτεινόμενου έργου, προτείνω τις εξής άλλες προτεραιότητες οδοποϊιας για το Βοϊο, ζητώντας παράλληλα την ιεράρχησή τους να γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο Τσοτυλίου, καθώς αφορούν έργα στα όρια του εν λόγω Δήμου:

   Ασφαλτόστρωση οδού Ανθοχώρι – γεφύρι Πραμμόριτσα,

   βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Διχείμαρο – Δαμασκηνιάς,

   βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Ροδοχώρι – Ν. Γρεβενών.

Πρόκειται για έργα που συνδέουν το ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο με σημαντικά μνημεία πολιτισμικά, με περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, περιοχές παραγωγής τοπικών προϊόντων και σημαντικών εκδηλώσεων. Επίσης προστίθεται άλλη μία ασφαλτοστρωμένη διαδρομή επικοινωνίας μεταξύ των δύο Νομών (Κοζάνης – Γρεβενών) στη μοναδική που υπάρχει έως σήμερα στα όρια του Δήμου Τσοτυλίου ενώ άλλες δύο υφίστανται ως αγροτικοί δρόμοι.

Θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησίας σας και το ενδιαφέρον σας για την περιοχή του Βοϊου, κ. Γενικέ ως μέλος της πολιτικής επιτροπής του προγράμματος, ζητώ την υποστήριξη των πιο πάνω προτάσεων που αποτελούν πάγια αιτήματα των πολιτών του Νομού και της αναφερόμενης περιοχής, ενώ είναι βέβαιο ότι διέπονται από τη φιλοσοφία του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κεντρικής και Βόρειας Πίνδου και συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του κεντρικού του στόχου όπως αυτός έχει διατυπωθεί.                               

                                                        

                                                                                                                                                                          Με  εκτίμηση,

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α΄

   1. Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης
       Σεβασμιότατο κ. Αντώνιο

   2. Δήμαρχο Τσοτυλίου
       Κ. Μανώλη Γκάσση

   3. Αρχηγό Αξ/κης Αντ/σης Δήμου Τσοτυλίου
       Κ. Χριστόφορο Δαμβόπουλο

   4. Σύλλογο Βοϊωτών Κοζάνης

   5. Βοϊακή Εστία Θεσ/νικης

 

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310