kas_top_logo
 
 
Σημαντική ενίσχυση για την εξωστρέφεια της αγροτικής μας οικονομίας

   Δράσεις σε δύο κατευθύνσεις (α) για την προώθηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων καθώς επίσης και (β) για την  αναγνώρισή  τους ως ΠΟΠ (Προστατευόμενης  Ονομασίας  Προέλευσης),  ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής ΄Ενδειξης), ΕΠΠΕ (Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα), Βιολογικής Παραγωγής , και πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητάς τους, ενισχύονται σημαντικά μέσα από το μέτρο 4.3 του ΕΠΠΑ – ΑΥ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου).

    Στόχοι του Μέτρου 4.3 είναι :
  1.η κατάκτηση και διατήρηση των αγορών (διεθνών) γεωργικών προϊόντων ποιότητας
  2.η στροφή προς προϊόντα υγιεινής διατροφής για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος

   Μέσω των στόχων αυτών επιδιώκεται:
  (α) η αύξηση των εξαγωγών
  (β) η αύξηση της απασχόλησης στην ύπαιθρο
  (γ) η αύξηση της παραγωγικότητας με μεγαλύτερη συμμετοχή της σύγχρονης τεχνολογίας
  (δ) η ταχύτερη σύνδεση των τιμών με τις διεθνείς τιμές, μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας

   Οι ενισχυόμενες δράσεις του μέτρου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  Α. Δαπάνες που αφορούν προώθηση εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, νωπών και μεταποιημένων όπως προϊόντα ποιότητας εθνικής σημασίας (π.χ. λάδι, οπωροκηπευτικά, προϊόντα οίνου, γαλακτοκομικά κ.α.) και Γεωργικά προϊόντα νωπά και μεταποιημένα, εκτός αυτών της αλιείας που παράγονται από επιχειρήσεις πιστοποιημένες με τα πρότυπα Κοινοτικών Κανονισμών για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ, Βιολογικά κ.α.
  Στην κατηγορία αυτή οι ενέργειες που ενισχύονται κατά περίπτωση αφορούν σε
  1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προώθηση των προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού (π.χ. έρευνα αγοράς, δαπάνες προετοιμασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προώθησης εξαγωγών, εκτύπωση ενημερωτικών οδηγών για εμπορικούς επισκέπτες, δημιουργία τηλεοπτικού και φωτογραφικού αρχείου προϊόντων κ.α.)
  2.  Κυρίως ενέργειες (π.χ. δαπάνες εκθέσεων λυόμενου υλικού, εκδηλώσεις προβολή προϊόντων, διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους από αγορές στόχους κα)

  Β. Δαπάνες  που αφορούν αναγνώριση και πιστοποίηση προϊόντων με βάση εθνικά και κοινοτικά πρότυπα
  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται άϋλες επενδύσεις προετοιμασίας φακέλου για αναγνώριση προϊόντων τύπου ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ, βιολογικών ή φακέλων για εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης τύπου ISO 9000, ISO1400, HACCP, AGRO, κατάρτιση / εκπαίδευση προσωπικού του αποδέκτη για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος κ.α.

  Σύμφωνα με το βουλευτή του Νομού κ. Κασαπίδη το μέτρο 4.3 παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για ολόκληρη τη χώρα αλλά και το Νομό Κοζάνης.
  ΄Όπως επισήμανε είναι σημαντική ευκαιρία να αναγνωριστούν μοναδικά προϊόντα του Νομού που δεν έχουν αναγνωριστεί έως σήμερα ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή ΕΠΠΕ, αποκτώντας έτσι ένα ισχυρό πλεονέκτημα στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά.
  Το ύψος της δωρεάν ενίσχυσης δράσεων προώθησης και αναγνώρισης γεωργικών προϊόντων φτάνει σε ποσοστό το 75% αναλόγου δράσεως συνολικού προϋπολογισμού για περίοδο τριών ετών μέχρι 100.000,00 ευρώ ανά δικαιούχο.

   Φορείς – δικαιούχοι υλοποίησης ενεργειών προώθησης εξαγωγών γεωργικών προϊόντων μπορούν να είναι :
   - Διεπαγγελματικές και επαγγελματικές οργανώσεις
   - Ν.Π.Δ.Δ.
   - Ν.Π.Ι.Δ.
   - Συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων.
   Φορείς – δικαιούχοι υλοποίησης ενεργειών που αφορούν     αναγνώριση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ κ.α. μπορούν να είναι :
   - Συνεταιρισμοί
   - Ομάδες παραγωγών
   - Συνεργαζόμενοι παραγωγοί μέσω συμβάσεων
   - Μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

  Η λήξη της υποβολής των αιτήσεων είναι η 30/9/2005.

  Πεδίο εφαρμογής του μέτρου 4.3 είναι όλες οι περιοχές της χώρας εκτός αυτών που ισχύει το πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια. Για το Ν. Κοζάνης εκτός μέτρου 4.3 είναι οι δήμοι Νεάπολης, Τσοτυλίου, Βελβεντού και η κοινότητα Πενταλόφου.

  Όπως επισημαίνει ο κ. Κασαπίδης τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τις ενέργειες του μέτρου 4.3 και για το Νομό Κοζάνης είναι σημαντικά, αφού μπορεί να γίνει αναγνώριση και πιστοποίηση αρκετών γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων του Νομού που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξαιτίας μοναδικών εδαφοκλιματικών συνθηκών και ξεχωριστού τρόπου παραγωγής ή παρασκευής.

  Με την αναγνώριση και πιστοποίηση αρχικά , κατόπιν και πάλι με τη χρήση του μέτρου 4.3 μπορούν τα προϊόντα αυτά μαζί με τα υπόλοιπα που ήδη παράγονται στο Νομό και εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του μέτρου {κρόκος, τυροκομικά ΠΟΠ (φέτα, μανούρι, μπάτζιος, ανεβατό), παραδοσιακά ζυμαρικά, γλυκά} να προωθηθούν πολύ πιο εύκολα σε αγορές του εξωτερικού τονώνοντας έτσι την αγροτική οικονομία του Νομού και της χώρας, πετυχαίνουμε αύξηση της παραγωγικότητας και των τιμών του παραγωγού, προβάλλοντας παράλληλα και το Νομό στο εξωτερικό.

  Με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων του Νομού όπως τονίζει ο κ. Κασαπίδης εκτός των άλλων δημιουργούμε ευνοϊκότερες συνθήκες για την συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο δίνοντας περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με βιώσιμες εκμεταλλεύσεις στον αγροτικό τομέα.

  Παράλληλα με την αναγνώριση των τοπικών μας προϊόντων εμπλουτίζουμε τους αγροτοτουριστικούς πόρους του Νομού για την ασφαλέστερη ανάπτυξη του Αγροτοτουρισμού που θα ενισχύσει συμπληρωματικά το εισόδημα των κοινωνιών  των επαρχιών όπου θα εντοπίζονται τα προϊόντα αυτά.

  Για την ενεργοποίηση των δυνάμεων αυτών που μπορούν να συμβάλλουν στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων στον πρωτογενή τομέα και στην  εξωστρέφεια της αγροτικής οικονομίας του Νομού Κοζάνης ο κ. Κασαπίδης συνεχίζει την προσπάθεια που καταβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή με σειρά συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς και επικοινωνία με τους παραγωγούς του Νομού στις κατά τόπους κοινωνίες.

  Στα πλαίσια του μέτρου 4.3 καλεί όλους τους ενδιαφερομένους δικαιούχους ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού, συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, ΕΒΕ, τυροκομεία, Μ.Μ.Ε. να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ( και για το σκοπό αυτό τους αποστέλλεται ενημερωτική επιστολή) ώστε να μην αφήσουμε άλλη ευκαιρία για το Νομό να χαθεί και με ενωμένες τις δυνάμεις και πίστη σε κοινούς στόχους να διαμορφώσουμε ποιοτικότερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης  για τους πολίτες του Νομού Κοζάνης.

 

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310