kas_top_logo
 
 
Ερώτηση για τη λήψη μέτρων στήριξης του κλάδου εκτροφής γουνοφόρων ζώων

Προς τις Υπουργούς: 1.  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Αικατερίνη Μπατζελή
                                   
2. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη

ΘΕΜΑ:
Λήψη μέτρων στήριξης του κλάδου εκτροφής γουνοφόρων ζώων

  Η εκτροφή γουνοφόρων ζώων για την παραγωγή γουνοδερμάτων αποτελεί σημαντική δραστηριότητα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες —Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία— με ουσιαστικές κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις. Το ίδιο ισχύει και στη χώρα μας, κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας —Ν. Καστοριάς και περιοχή Βοΐου Ν. Κοζάνης.

  Η θέσπιση και κυρίως η τήρηση κανόνων για την ευζωία των ζώων κατά την εκτροφή τους υπαγορεύεται από τα ηθικά ζητήματα της εποχής μας, αλλά και την ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία για δραστηριότητες με σεβασμό στο οικοσύστημα.

  Ο κλάδος της γουνοποιίας στην Ελλάδα —από τις σημαντικότερες εναπομείνασες εξαγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα— συμμετέχει ενεργά στη διεθνή αγορά γούνας, με μερίδιο περίπου 10% της παγκόσμιας παραγωγής, παρουσιάζοντας μάλιστα σημαντική εξωστρέφεια. Το μεγαλύτερο μέρος προμηθειών της πρώτης ύλης προέρχεται από το εξωτερικό, ενώ η εγχώρια παραγωγή μπορεί να καλύψει μόνον το 8% των αναγκών του κλάδου. Έτσι, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τη μη ισόρροπη ανάπτυξη της εκτροφής γουνοφόρων ζώων με τη ζήτηση  γουνοδερμάτων για μεταποίηση, αλλά και τη δυνατότητα παράλληλης εξέλιξης των δύο κλάδων με την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

  Η οικονομική σημασία της καθετοποίησης —σύνδεση της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων— είναι αναμφισβήτητη, διότι έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τελικού προϊόντος.  Αξίζει δε να αναφερθεί ότι η ετήσια εγχώρια ζήτηση σε γουνοδέρματα, πριν από την  οικονομική κρίση, ανερχόταν στα 90 εκ. δολάρια.

  Επιτακτική κρίνεται η λήψη πρωτοποριακών αποφάσεων που θα  δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην εκτροφή των γουνοφόρων ζώων. 

  Έως σήμερα, η γραφειοκρατία, αλλά και ζητήματα που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης μονάδων εκτροφής  γουνοφόρων ζώων, όπως επίσης  και η εξαίρεση από αναπτυξιακές επιδοτήσεις λειτούργησαν ως τροχοπέδη για την εξέλιξη του κλάδου.

  Επειδή η εκτροφή γουνοφόρων ζώων είναι κατεξοχήν αγροτική δραστηριότητα και έτσι πρέπει να αποτυπωθεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) από το ΥπΑΑ&Τ,

  Επειδή η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων χαμηλού κόστους, για την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος, αλλά και στην τόνωση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας και δη της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου,

Ερωτάται η κα Υπουργός:

 
Ι. Προτίθεται να συμπεριλάβει τους εκτροφείς γουνοφόρων ζώων στο Μ.Α.Α.Ε. και σύμφωνα με ποιά κριτήρια;

  ΙΙ. Είναι στα άμεσα σχέδια της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑ&Τ η υπαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας σε αναπτυξιακά προγράμματα;

  ΙΙΙ. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για τη λύση των χρόνιων θεσμικών αιτημάτων του κλάδου;

  ΙV. Προτίθεται να προβεί σε αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών της άδειας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, καθώς και σε απλούστευση των διαδικασιών έκδοσής της;

 

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310