kas_top_logo
 
 
Εισήγηση Γ. Κασαπίδη εισηγητή στο Σ/Ν «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»

 

Δείτε το βίντεο εδώ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα το νομοσχέδιο “Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις”, ένα απαραίτητο νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο και μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι που το περιμέναμε όλοι, ως κοινωνία, ως κόμματα, καθώς είχε ξεκινήσει και είχε προετοιμαστεί το σχέδιο νόμου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έρχεται τώρα από τη νέα κυβέρνηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Είναι σημαντικό, ότι η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υπαγορεύεται από την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/32/ΕΚ που εκφράζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και το περιβάλλον και στο ελληνικό δίκαιο. Εκτός όμως από τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, τα νέα μέτρα πρόκειται επίσης να ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν και στην ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

Η Ν.Δ. ως κυβέρνηση είχε ετοιμάσει το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εξοικονόμηση ενέργειας στην ελληνική νομοθεσία, ενώ τον Ιούνιο του 2008 είχε υπογραφεί ΚΥΑ «για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» όπου προβλέπονταν πρακτικά μέτρα και δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο.

Υπερψηφίζουμε το παρόν σχέδιο νόμου που είναι βασισμένο στη δουλειά που είχε γίνει στο πρώην Υπ. Ανάπτυξης με υπουργό τον κ. Χατζηδάκη και Γ.Γ. τον κ. Μουσουρούλη και ήταν έτοιμο να έρθει στη βουλή.

Με τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και την παροχή των απαραίτητων κινήτρων, ο παρών νόμος καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα τελικής κατανάλωσης ενέργειας που περιλαμβάνει τομείς όπως ο οικιακός, η βιομηχανία (πλην εγκαταστάσεων που εμπορεύονται δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ETS), οι μεταφορές (πλην ακτοπλοΐας και αερομεταφορών), ο τριτογενής (συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου και του εμπορικού) και οι ένοπλες δυνάμεις.

Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) αφορά επίσης τόσο το Δημόσιο, όσο και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς προβλέπεται η αντικατάσταση ή αναβάθμιση μη ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, αλλά και η λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και με τις νέες απαιτήσεις ενεργειακής διαχείρισης, θα δημιουργηθεί μία νέα κατηγορία επιχειρήσεων παροχής εξειδικευμένων ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις αυτές (ΕΕΥ), θα αναλαμβάνουν όχι μόνον την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης της κτιριακής εγκατάστασης και του εξοπλισμού του τελικού καταναλωτή και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου, ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού, αλλά και την χρηματοδότηση και τη διαχείριση του συστήματος. Η δε αμοιβή των ΕΕΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα βασίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύπτει από τα εφαρμοζόμενα μέτρα.

Επίσης, για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, τα παραπάνω έργα —τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα(οικιακό, εμπορικό, βιομηχανικό)— θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν είτε αποκλειστικά από τρίτους (ΧΑΤ), δηλαδή τις ίδιες τις ΕΕΥ ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες, venture capitals, κ.α.), είτε με συνδυασμό ιδίων πόρων του χρήστη και ΧΑΤ.

Τέλος, η ανάπτυξη του κλάδου παροχής ενεργειακών υπηρεσιών θα συμβάλλει στην αποτροπή του αποκλεισμού της ελληνικής αγοράς από τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, δεδομένου ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το 50% των δημόσιων συμβάσεων να είναι πράσινες έως το 2010.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι γεγονός ότι η χώρα μας έχει καθυστερήσει σημαντικά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αλλά και στην εφαρμογή στην πράξη μέτρων και δράσεων που θα επιτρέπουν εξοικονόμηση ενέργειας, περιορισμό των εκπομπών του CO2 και εισαγωγή των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μίγμα της.

Είμαστε αρκετά πίσω από τον ευρωπαϊκό στόχο 20-20-20 (εξοικονόμηση - Α.Π.Ε. - μείωση CO2) ενώ και στο Σ/Ν που σήμερα συζητούμε ο ενδιάμεσος στόχος εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2016 κατά 9% σε σχέση με τις μετρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2008, ίσως θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξος, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης αλλά και την ευρηματικότητα των ελλήνων και την ολοένα και αυξανόμενη ευαισθησία τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Την ίδια στιγμή υποχρέωση των κρατών μελών της Ε.Ε. για ενεργειακά αυτόνομα κτίρια από την 1η Ιανουαρίου 2019 καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη συντονισμού και εφαρμογής μέτρων προς την κατεύθυνση που δίνεται με το παρόν Σ/Ν.

Άλλωστε η εξοικονόμηση ενέργειας π.χ. στα κτίρια (δημόσια και ιδιωτικά) —τα οποία ευθύνονται για σχεδόν το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, είναι ο πιο φθηνός τρόπος για να πετύχουμε τις μειώσεις σε σπατάλη ενέργειας και εκπομπών CO2 που ως χώρα έχουμε δεσμευτεί. ΔΕΝ υπάρχει λόγος για άλλη καθυστέρηση στο θέμα αυτό, την ώρα μάλιστα που οι απαραίτητες τεχνολογίες είναι ήδη διαθέσιμες και μάλιστα σε ανταγωνιστικό κόστος.

Κ. πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξοικονόμηση που κάποτε γίνονταν περιστασιακά και από ορισμένους, σήμερα ενθαρρύνεται με νόμο και ισχυρά κίνητρα και είναι και υποχρεωτικό για όλους μας.

Όμως είναι κάτι καινούριο για τη χώρα μας; Είναι κάτι άγνωστο για τους συμπολίτες μας;

Σίγουρα όχι και μάλιστα πολλά έχουμε να επιδείξουμε ως Έλληνες σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας από την αρχαιότητα ακόμα.

Αν σε λίγους είναι γνωστό ότι το σπίτι του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Σωκράτη ήταν βιοκλιματικό και με παθητικά ενεργειακά συστήματα, διατηρούνταν το εσωτερικό του δροσερό το καλοκαίρι και ζεστό το χειμώνα, τότε στους περισσότερους έλληνες οι ιδιότητες αυτές, δεν είναι άγνωστες για τα πέτρινα σπίτια στα χωριά της ελληνικής υπαίθρου. Η σοφία της ελληνικής αρχιτεκτονικής που διατηρήθηκε αδιάλειπτα από τη μινωική εποχή μέχρι και τη δεκαετία του 60, διακόπτεται βίαια, όταν τα «χωριάτικα» πέτρινα και υγιεινά αριστουργήματα, κατεδαφίζονται ταχύτατα στο βωμό της αντιπαροχής, προς ανοικοδόμηση πολυκατοικιών, σύμβολο της κοινωνικής ανέλιξης και αστικοποίησης της «σύγχρονης» εποχής, της έκπτωσης από τη ζωή μας αξιών και σοφίας αιώνων.

Έτσι τα πέτρινα σπίτια με τα χαγιάτια, τα λιακωτά και τα σαχνισιά, όλα τους παθητικά ενεργειακά συστήματα που εξοικονομούσαν ενέργεια και χρήμα, χειμώνα-καλοκαίρι, δίνουν τη θέση τους στο μπετόν αρμέ και στους κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους του πνεύματος του ρηχού συμφέροντος και της παρανομίας, που τελικά κοστίζει περισσότερο όχι μόνον να το αναγνωρίσει κάποιος αλλά και να το θερμάνει ή να το δροσίσει.

Ίσως ν’ ακούγεται παράξενο αλλά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ή εφαρμογών Α.Π.Ε. στην καθημερινή ζωή μπορούμε να ανασύρουμε πάμπολλα από την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, από την αρχαιότητα μέχρι και στις ημέρες μας. Οι νερόμυλοι, οι ανεμόμυλοι, τα νεροπρίονα, οι δριστέλες, τα μπατάνια, τα σαχνισιά, τα χαγιάτια, τα κούφια ντουβάρια, τα χωμάτινα κατώγια, η πέτρα, το ξύλο και άλλα φυσικά δομικά υλικά είναι μερικές από τις εφαρμογές που και σήμερα μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια ή να δώσουν ανανεώσιμη ενέργεια στην ελληνική κοινωνία, προσθέτοντας και το χρώμα του πολιτισμού μας από εκεί που φροντίσαμε βίαια να το αφαιρέσουμε.

Το θέμα της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής πλέον απασχολεί σοβαρά τον κατασκευαστικό τομέα. Η συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση του βιοκλιματικού σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική ενός τόπου αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, μια νέα θεώρηση στην αρχιτεκτονική. Σε πολλά κράτη μάλιστα αποτελεί βασική παράμετρο της κατασκευής αφού συνδυάζει την αισθητική με τις χαμηλές απαιτήσεις για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτηρίων.

Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, επομένως, είναι «κλειδί» για την εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν είναι, όμως, μόνον η βιοκλιματική αρχιτεκτονική με την οποία μπορούμε να πετύχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στον τομέα του αυτοκινήτου, ενός άλλου απαραίτητου πλέον αγαθού στη ζωή μας, η βενζινοκίνηση μπορεί να συνδυαστεί με τη μετατροπή των ίδιων κινητήρων με ειδική διάταξη, οικονομικά συμφέρουσα, ώστε να δέχονται φυσικό αέριο ή υγραέριο, για λόγους όχι μόνον οικονομίας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος. Χρειάζονται, βέβαια, και πρόσθετα μέτρα για την δημιουργία σταθμών ανεφοδιασμού σ’ ολόκληρη τη χώρα. Ιδιαίτερα την περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, είναι κάτι που το ζητούν και οι ίδιοι οι πολίτες.

Επίσης η αξιοποίηση της γεωθερμίας εγγυάται την εξοικονόμηση τεράστιων ποσών ενέργειας, με την ανάκτησή τους με τη μορφή θερμότητας από το έδαφος, με οικονομικά συμφέρουσες διατάξεις.

Δυστυχώς για τη χώρα μας, με τα μεγάλα γεωθερμικά πεδία, η γεωθερμία, αν δε διατυπωθεί και στο παρόν σχέδιο νόμου, κυρία Υπουργέ, η πρόταση που να ενισχύει στην πράξη την εφαρμογή της, θα παραμένει μια τεράστια, αστείρευτη και ανεκμετάλλευτη πηγή ενέργειας. Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας τέτοιου είδους παραλείψεις και αμέλειες είναι πανάκριβη πολυτέλεια.

Άλλα μέτρα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος είναι η εξάπλωση του δικτύου του φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη χώρα και η χρήση του στα νοικοκυριά απευθείας και όχι κατόπιν της μετατροπής του σε ηλεκτρικό ρεύμα που κοστίζει περισσότερο και έχει μεγαλύτερες απώλειες.

Επίσης τεχνολογίες όπως η παραγωγή ενέργειας από το υδρογόνο, η αξιοποίηση για τον ίδιο σκοπό της τεχνολογίας του υδραυλικού πλήγματος ή «υδραυλικού κριού» όπως αλλιώς λέγεται, ή η υποχρεωτικότητα ενσωμάτωσης παθητικών ενεργειακών συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης στον οικοδομικό κώδικα της χώρας, είναι βέβαιο ότι άμεσα και αποτελεσματικά όχι μόνο θα εξοικονομήσουν τεράστια ποσά ενέργειας, αλλά η εφαρμογή τους θα βελτιώσει εντυπωσιακά και το αστικό περιβάλλον στο οποίο ζει το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού.

Για να γίνει, όμως, η εξοικονόμηση ενέργειας μέρος της ζωής μας, δεν αρκεί μόνο να μιλάμε ή να νομοθετούμε για αυτή, αλλά ο εν λόγω τομέας χρειάζεται έρευνα και ανάλογη στήριξη με διάφορα μέσα από την ελληνική Πολιτεία. Έτσι, αξιοποιείται ένα δυναμικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας —που είναι οι νέοι, γεμάτοι γνώσεις και προσόντα επιστήμονες— για την παραγωγή γνώσης που θα βρει εφαρμογή τόσο στην πατρίδα μας, με την κατάλληλη νομοθεσία, όσο και στο εξωτερικό.

Επομένως, από χώρα που εισάγει τεχνογνωσία και ορυκτά καύσιμα, μπορούμε να περιορίσουμε την εξάρτηση μας αυτή, με πολλές θετικές συνέπειες σε πολλούς άλλους τομείς και όχι μόνο στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Μια τέτοια προσπάθεια, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινήσαμε στο Νομό Κοζάνης πριν από τέσσερα χρόνια, με την ιδέα της δημιουργίας του Κέντρου Ενεργειακών Εξελίξεων (Κ.Ε.Ε.) στο Νομό, με έδρα την Πτολεμαΐδα, την ενεργειακή καρδιά της χώρας.

Κυρία Υπουργέ, αξίζει να δώσετε λίγη προσοχή σε αυτήν την πρόταση που ξεκίνησε τότε και στόχος της ήταν η μετεξέλιξη του ενεργειακού κέντρου της χώρας —που βασίζεται στο λιγνίτη— σε ένα κέντρο ενεργειακών εξελίξεων, ώστε με τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου να ενθαρρύνονταν η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα παραγωγής ενέργειας με σύγχρονες τεχνολογίες που θα αφορούσαν κατ’ αρχήν το λιγνίτη —για τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης καύσης του— αλλά και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών, ώστε να αξιοποιηθεί τόσο η τεράστια εμπειρία του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού της περιοχής σε θέματα ενέργειας, όσο και οι σημαντικές υποδομές παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

Μέσα στο ευνοϊκό αυτό περιβάλλον που είχαμε διαμορφώσει στο πλαίσιο ενός προγράμματος λειτουργίας πόλων καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με μπροστάρη το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων στην περιοχή, είχαν προχωρήσει κάποια πειράματα νέων μορφών παραγωγής ενέργειας που μπορούν να βρουν εφαρμογή —κατόπιν έρευνας— και κίνησαν το ενδιαφέρον για συνεργασία σε ντόπιους επιχειρηματίες.

Στο πλαίσιο, όμως, της αναδιοργάνωσης των δομών αυτών, το πρόγραμμα μεταφέρθηκε στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. στη Θεσσαλονίκη, στερώντας έτσι τη δυνατότητα και την προοπτική αυτή από τη Δυτική Μακεδονία και το Νομό Κοζάνης.

Κυρία Υπουργέ, με αγωνία για τη μεταλιγνιτική περίοδο της χώρας μας, αλλά και της περιοχής αυτής που εξαρτάται από την ενέργεια και το λιγνίτη, σας προτείνω —και καταθέτω για ακόμη μια φορά την πρόταση αυτή— τη συνέχιση της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει πριν από τέσσερα χρόνια στο Νομό Κοζάνης. Άλλωστε, έχετε αποδείξει πως ό,τι καλό βρίσκετε στο Υπουργείο σας το συνεχίζεται και το ολοκληρώνετε.

Έτσι, μία τέτοια προσπάθεια, που είχε προχωρήσει και είχε βρει εφαρμογή, όπως προανέφερα, σε διάφορες δραστηριότητες του Ι.Τ.Ε.Σ.Κ., μπορούμε να την επαναφέρουμε στο Νομό Κοζάνης και να ολοκληρώσουμε το ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο που θα ενισχύει την έρευνα πάνω σε θέματα παραγωγής ενέργειας —και όχι μόνον από λιγνίτη— τη βελτίωση και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, αλλά και Ανανεώσιμων Πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε να δημιουργηθεί αυτό το ερευνητικό κέντρο στη χώρα μας, εκεί ακριβώς που είναι η καρδιά της ενέργειας.

Το ζητάνε οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι έτοιμοι. Το έχουν στηρίξει. Το έχουν οραματιστεί. Κάποια στιγμή, όμως, τους αφαιρέθηκε αυτή η δυνατότητα. Είναι στο χέρι σας να δώσετε ξανά αυτή την ελπίδα και αυτήν την προοπτική στην περιοχή μας.

Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να προσθέσω και ένα σημαντικό, κατά την άποψή μου, κομμάτι της έρευνας για την εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να αναπτυχθεί και στη γεωργία. Όπως προανέφερα και κατέθεσα και στην Επιτροπή, μπορούμε να ερευνήσουμε και να σχεδιάσουμε τη δυνατότητα αποτύπωσης στα αγροτικά προϊόντα που παράγονται της ενεργειακής τους ταυτότητας. Το κομμάτι, δηλαδή, της ενέργειας που απαιτείται και δαπανάται για την παραγωγή τους, να αναγράφεται και να αποτυπώνεται πάνω στη συσκευασία, ώστε να είναι σε γνώση των καταναλωτών, αλλά και των ιδίων των παραγωγών, ποια είναι η δαπάνη ενέργειας για την παραγωγή αυτού του προϊόντος και να ξέρει και ο καταναλωτής ότι αγοράζει είτε ένα ενεργοβόρο προϊόν, είτε ένα προϊόν που εξοικονομεί ενέργεια για την παραγωγή του.

Έτσι δημιουργούμε και ένα άλλο πλαίσιο —όπως αυτό που δημιουργείται με το παρόν σχέδιο νόμου— υπηρεσίες, δηλαδή, εξοικονόμησης ενέργειας και στον αγροτικό τομέα και στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Όπως προείπα, στηρίζουμε το παρόν σχέδιο νόμου και θεωρούμε ότι και τα άλλα μέτρα που προανέφερα, μπορούν γρήγορα να βρουν εφαρμογή, ακόμη και σε αυτό το σχέδιο νόμου αν εσείς το επιθυμείτε, ή πολύ σύντομα σε κάποια άλλα σχέδια νόμου που θα φέρετε.

 

 

 

 

 

Δευτερολογία του κ. Κασαπίδη στο Σ/Ν: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Κατ’ αρχήν, να χαιρετήσω όλες τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που έχει κάνει η Υπουργός, σύμφωνα και με τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις που είχαμε καταθέσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή, που ακριβώς φαίνεται η διάθεση καλής συνεργασίας και στοιχειοθέτησης, όλων όσων περνούν μέσα στα νομοσχέδια, μέσα από γόνιμες παρατηρήσεις και επισημάνσεις όλων των συναδέλφων.

Ωστόσο, δε μπορώ να μην απαντήσω στην πρόκληση του αγαπητού συναδέλφου σχετικά με την καθυστέρηση εισαγωγής του παρόντος σχεδίου νόμου και την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, καθώς όπως ανέφερε και ο κ. Μουσουρούλης, η σχετική Οδηγία είχε συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου τον Ιούλιο του 2009. Στη συνέχεια, διέκοψε η Βουλή λόγω θερινών τμημάτων και λόγω εκλογών σταμάτησε η διαδικασία.

Επομένως, κύριοι συνάδελφοι, εσείς καθυστερήσατε οκτώ μήνες να φέρετε μια έτοιμη Οδηγία, ένα έτοιμο σχέδιο νόμου για ψήφιση στη Βουλή, άρα μάλλον η μομφή είναι προς την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και όχι προς τη Νέα Δημοκρατία.

Κύριε Υπουργέ, χαιρετίζουμε την αναφορά σας στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και μάλιστα πρόσφατα, σε δημοσιεύματα εφημερίδας διάβασα ότι έχουμε εδώ στο Μετσόβιο μία ομάδα φοιτητών, οι οποίοι πήραν και πρωτιά σε ένα διαγωνισμό, ακριβώς για αυτήν την πατέντα, που έκαναν ένα ηλεκτρικό αυτόνομο αυτοκίνητο, με μεγαλύτερη κιόλας αυτονομία στο καύσιμο, την ενέργεια, από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο μέχρι στιγμής στον κόσμο. Άρα, έχουμε ένα πλεονέκτημα εδώ, ανθρώπους νέους, με γνώση και πρακτικά αποτελέσματα. Αξίζει λοιπόν να το στηρίξουμε.

Επίσης, είπατε στη συνέχεια —και εδώ συμφωνούμε— για την περαιτέρω στήριξη της έρευνας στην πατρίδα μας, ειδικά για τα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας. Επαναφέρω το θέμα αυτό και χαίρομαι που το αποδέχθηκε και η κυρία Υπουργός, για τη διερεύνηση της επαναφοράς της πρότασης για την εφαρμοσμένη έρευνα στο λεκανοπέδιο της Δυτικής Μακεδονίας, στο Νομό Κοζάνης με έδρα την Πτολεμαΐδα, όπου ξεκίνησε το Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων και πάγωσε, αναδιαρθρώθηκε. Να το συνεχίσετε, υπάρχουν έτοιμες υποδομές, προτάσεις, προσωπικό.

Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου και προς την πρόταση του αγαπητού συναδέλφου, κ. Παπαδόπουλου, σχετικά με την αλλαγή της τιμολόγησης του ρεύματος που καταναλώνεται σε βιολογικούς καθαρισμούς, καθώς νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε.

Όπως επίσης, θα ήθελα να θέσω προς προβληματισμό μια πρόταση που είχε τεθεί πάλι από τον ομιλούντα και σε προηγούμενους υπουργούς για την κλιμακωτή τιμολόγηση του ρεύματος, ανάλογα με την απόσταση που μεταφέρεται σε σχέση με το σημείο παραγωγής.

Είναι τρόπον τινά άδικο, όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος, να τιμολογείται και να πληρώνει την ίδια τιμή ο κάτοικος της Δυτικής Μακεδονίας ή της Ηπείρου που είναι κοντά σε εργοστάσια, σε σχέση με τον κάτοικο της Πελοποννήσου, που το κόστος της μεταφοράς και των δικτύων το επιβαρύνονται όλοι οι Έλληνες, αλλά τη ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος τη ζούμε εμείς, πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.

 

 

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310