kas_top_logo
 
 
Ομιλία στην ολομέλεια κατά τη συζήτηση του Σ/Ν με θέμα "Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης"

 Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι είναι σημαντική η σημερινή ημέρα, καθώς ολοκληρώνεται η συζήτηση για το Γενικό Χωροταξικό της χώρας. Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η ημέρα είναι ιστορική, διότι αυτό που θα ψηφίσουμε σήμερα και θα εφαρμοστεί για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, θα επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της χώρας. Το αν θα την επηρεάσει θετικά ή αρνητικά, θα φανεί στο μέλλον. Άλλοι υποστηρίζουν αρνητικά.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είμαστε προς το σωστό δρόμο, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα που επικρατούν στη χώρα μας, δεδομένα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι για πρώτη φορά έρχεται το Χωροταξικό στην πατρίδα μας και ότι για πρώτη φορά προσπαθεί επίσημα η ελληνική πολιτεία να βάλει τάξη στο χώρο στον οποίο επικρατεί σε μεγάλο βαθμό αταξία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα του μέτρου και του πνεύματος που, δυστυχώς, τείνει να επικρατήσει ο υλισμός και η υπερβολή. Και αυτό, γιατί ξεφύγαμε από τα όρια που ποτέ δε θέσαμε ή όταν τα θέσαμε, δεν τα τηρήσαμε, αλλά και γιατί δεν αποκαταστήσαμε τις ισορροπίες που διαταράξαμε και συνεχίζουμε να αγνοούμε τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Όμως, ποια είναι η ταυτότητα του τόπου στον οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε το χωροταξικό σχέδιο; Ποια είναι η ταυτότητα της χώρας μας μέσα από μία άλλη οπτική, όπως δε συνηθίζουμε να ακούμε ή να προσεγγίζουμε;

Επιχειρώντας, λοιπόν, να δώσω «τροφή» στη σκέψη σας, αλλά και να προκαλέσω έναν άλλο τρόπο σκέψης, μπορούμε να δούμε την Ελλάδα σαν έναν ιδιάζων βιότοπο, σαν ένα βιότοπο που αποτελείται από ένα σύνολο περιοχών με μικροκλίματα και μικροπεριβάλλοντα, τα οποία με τη σειρά τους είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των φυσικών πόρων και του κλίματος.

Η αλληλεπίδραση τους με τον άνθρωπο γέννησε την παράδοση και τον πολιτισμό σ’ αυτόν εδώ τον τόπο. Την παράδοση και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Επομένως, ο τόπος που γεννάει είναι «μήτρα». Και έτσι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και τη χώρα μας: σαν μία μήτρα οικοτόπων και πολιτισμών, μία μήτρα πολιτών επιφανών, φιλοσόφων, πολιτικών, στρατιωτικών, επιστημόνων, καλλιτεχνών και άλλων. Και σαν «μήτρα» θα πρέπει να την προσεγγίζουμε καλλιεργώντας την, κάνοντας δηλαδή καλό έργο πάνω της, για να μπορέσει να διατηρήσει τη γονιμότητα της, σε αντίθεση −δυστυχώς− με όσα βλέπουμε σήμερα, τα εκτρώματα από το πολιτικό μας σύστημα που μας λυπούν και σαν πολίτες και σαν έθνος.

Αυτό το ευνοϊκό, λοιπόν, περιβάλλον της πατρίδας μας επέτρεψε στο πέρασμα των αιώνων την ανάπτυξη πεντέμιση χιλιάδων περίπου ειδών χλωρίδας, εκατόν δεκαέξι ειδών θηλαστικών, τετρακοσίων τριάντα έξι τόνων ορνιθοπανίδας και εκατόν πενήντα περίπου ειδών ψαριών. Ένας τόπος με άγρια ομορφιά και δαντελωτές ακτές, με ήπιο κλίμα που μπορεί να συντηρήσει τον άνθρωπο ως τροφοσυλλέκτη για όλο το χρονικό διάστημα του έτους. Ένας τόπος που προσελκύει χιλιάδες σπάνια μεταναστευτικά πουλιά από το βορρά για να ξεχειμωνιάσουν στις θερμές περιοχές του, όπως δε συμβαίνει σχεδόν σε κανέναν άλλο τόπο στον πλανήτη μας.

Άρα, ο χώρος αυτός χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και οι όποιες παρεμβάσεις μπορούν να δημιουργούν έντονες και μόνιμες παρεμβάσεις σ’ αυτόν το βιότοπο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και μελετημένες, διότι πρόκειται για έναν τόπο της αληθινής ζωής.

Κρίσιμοι παράμετροι τα όρια και οι ισορροπίες, όπως ανέφερα στην αρχή, μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δράσεων, ώστε αυτός ο πλούτος να μη μειώνεται, αλλά τουλάχιστον να διατηρείται −γεγονός που αμφισβητείται στις μέρες μας− και γιατί όχι με την κατάλληλη παιδεία και εκπαίδευση του πληθυσμού στο μέλλον να μπορεί να αυξάνεται.

Αυτό θεωρώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως επιχειρείται με το παρόν κείμενο Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας που συζητούμε σήμερα και μάλιστα με πνεύμα σύνθεσης, ώστε όλοι εδώ μέσα να καταθέσουμε τις καλές μας ιδέες και όπως στην πράξη έχει αποδείξει ο Υπουργός, να τις συνθέσει και να καταλήξουμε σε ένα κείμενο μέσα από μια πολύμηνη διαβούλευση από το 2007 μέχρι σήμερα, που θα μπορέσει να εφαρμοστεί με ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον της χώρας μας.

Πολλά από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη διάρκεια της πολύμηνης αυτής διαβούλευσης ενσωματώθηκαν και βελτίωσαν περαιτέρω το αρχικό κείμενο που ήρθε προς συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής. Εδώ θα ήθελα να διαφωνήσω με όλους τους συναδέλφους. Επικαλέστηκαν έντονα ότι δεν υπήρχε ούτε διαβούλευση ούτε διάλογος ούτε συζήτηση είτε με φορείς είτε εδώ στο Κοινοβούλιο.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Υπουργό γα την αποδοχή σχεδόν του συνόλου των προτάσεων και των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή για το Νομό Κοζάνης και τη Δυτική Μακεδονία, που αφορούν, όμως, το Νομό Κοζάνης. Ήταν ομόφωνες αυτές οι αποφάσεις και τα αιτήματα των Βουλευτών και των φορέων του Νομού Κοζάνης. Όμως, μεταξύ αυτών κυρίαρχο αίτημα των πολιτών του Νομού Κοζάνης που δεν έχει γίνει αποδεκτό από το παρόν χωροταξικό σχέδιο είναι και η ένταξη του Νομού Κοζάνης και κυρίως της πόλης της Κοζάνης στους πρωτεύοντες εθνικούς πόλους, με δίπολο την Πτολεμαΐδα, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που ήδη έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο, ευελπιστώντας ότι στην πρώτη αποτίμηση και αναθεώρηση της πορείας υλοποίησης του χωροταξικού σχεδίου να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό.

Επίσης, ένα άλλο αίτημα στο οποίο επιμένουμε ως Νομός Κοζάνης είναι η επαναφορά της διατύπωσης του αρχικού σχεδίου χωροταξικού πλαισίου για την υποχρεωτική αποκατάσταση των τοπίων και η εξεύρεση νέων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε περιοχές εξόρυξης λιγνίτη μετά τον τερματισμό της χρήσης του για την παραγωγή ενέργειας.

Ένα τέτοιο εγχείρημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που συζητάμε σήμερα μόνο με διάλογο και σύνθεση απόψεων θα μπορούσε να έλθει εις πέρας. Πρόκειται για μια πραγματική μεταρρύθμιση για τη χώρα που λαμβάνει υπόψη όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, φιλοδοξώντας να περιορίσει σταδιακά τα κακώς κείμενα μέσα και από την αλλαγή νοοτροπίας των συμπολιτών μας, επιδιώκοντας στόχους όπως: η ενίσχυση του ρόλου της χώρας σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο, η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής, η διαφύλαξη και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, που μαζί με την ευφυΐα, το ταλέντο και το φιλότιμο του Έλληνα ίσως να είναι και ο τομέας που υπερέχουμε ως έθνος και ως κράτος και οφείλουμε με πνεύμα ενότητας και εντιμότητα να συνεργαστούμε και να εργαστούμε σκληρά, για να κτίσουμε πάνω στο υπόβαθρο που διαμορφώνει το παρόν γενικό χωροταξικό τα ειδικά και περιφερειακά χωροταξικά, με γνώση και φαντασία και έτσι να ολοκληρώσουμε τη βάση αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση επιμέρους πολιτικών, προγραμμάτων, επενδυτικών σχεδίων και άλλων δράσεων όλων των Ελλήνων φυσικών και νομικών προσώπων, που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Με αυτές τις σκέψεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να ψηφίσουμε το παρόν Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας μας.

 

 

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310