kas_top_logo
 
 
Απάντηση του Γιώργου Κασαπίδη σε ερώτηση 19 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε επιτροπή της Βουλής για τη ΔΕΗ και το ηλεκτρενεργειακό ισοζύγιο της χώρας
    Απάντηση του Γιώργου Κασαπίδη σε ερώτηση 19 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε επιτροπή της Βουλής για τη ΔΕΗ και το ηλεκτρενεργειακό ισοζύγιο της χώρας

  Αποκατάσταση της πραγματικότητας επεχείρησε ο βουλευτής του Νομού Γιώργος Κασαπίδης απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΠΑΣΟΚ στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου, εξουσιοδοτημένος από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα μαζί με το συνάδελφό του βουλευτή Λάρισας κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο.

  Ο κ. Κασαπίδης απάντησε επί των ισχυρισμών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με

α) την πτωτική πορεία των καθαρών κερδών της επιχείρησης

β) τη μείωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικές μονάδες κατά 9% ή 3.000 GWh το 2006

γ) την υπερεκμετάλλευση των υδροηλεκτρικών σταθμών συνεπεία των προαναφερθέντων δύο επισημάνσεων του ΠΑΣΟΚ με αποτέλεσμα να μειωθούν τα υδάτινα αποθέματα στους ταμιευτήρες της χώρας κατά 50%

  Ως προς τον πρώτο ισχυρισμό ο κ. Κασαπίδης επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται συνεχώς στη μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ Α.Ε., παραγνωρίζοντας ότι το 2005 και το 2006 η εταιρεία επιβαρύνθηκε

  i) από σημαντικά υψηλότερη δαπάνη για την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου

  ii) την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2

  iii) το διαρκώς αυξανόμενο κόστος εξόρυξης λιγνίτη λόγω δυσχερέστερης σχέσης λιγνίτη και υπερκειμένων και

  iv) φυσικά για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για να στηρίζει τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

  Είναι χαρακτηριστικό όπως επισημάνθηκε ότι αν δεν είχαν αυξηθεί οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου τότε η κερδοφορία της ΔΕΗ για το 2005, που υπάρχουν οριστικά στοιχεία, θα ήταν υψηλότερη κατά 15% σε σχέση με το 2003.

  Ως προς τον ισχυρισμό του ΠΑΣΟΚ για μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικές μονάδες κατά 9% ή 3.000 GWh το 2006 με αδιαφανείς τρόπους προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων ο κ. Κασαπίδης αποκατέστησε τη στρέβλωση της πραγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζοντας αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν σ’ αυτή τη μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3000 GWh από τις λιγνιτικές μονάδες.

  Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η μείωση αυτή οφείλεται σε πέντε (5) αιτίες:

  1. 900.000 MWh από την παύση λειτουργίας της μονάδας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας κατά το 2ο εξάμηνο του 2006, εξαιτίας της ζημιάς που υπέστη από την έκρηξη του Ιουνίου.

  2. 600 MWh λόγω παρατεταμένης συντήρησης στα ορυχεία Αμυνταίου εξαιτίας και της κατολίσθησης στο ορυχείο Κλειδίου.

  3. 500 GWh λόγω εντάξεως στο σύστημα, των εργοστασίων των ΕΛΠΕ και Λαυρίου 5 με φυσικό αέριο. Το ποσό αυτό οφείλεται στα τεχνικά ελάχιστα των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από αέριο, καθώς αυτές δεν «σβήνουν» ποτέ και πρέπει να μένουν σε ελάχιστη λειτουργία και τις νυχτερινές ώρες προσφέροντας στο σύστημα την ανάλογη ισχύ.

  4. 700 GWh λόγω της αυξημένης παραγωγής των υδροηλεκτρικών εργοστασίων της ΔΕΗ, εξαιτίας των πλουσιότατων βροχοπτώσεων του 2006. Οι βροχοπτώσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρωση των ταμιευτήρων της ΔΕΗ η οποία έπρεπε να θέσει σε λειτουργία τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια για να «κάψει» τα νερά και όχι να τα πετάξει στη θάλασσα φυγαδεύοντάς τα από τους υπερχειλιστές.

  5. 300 GWh λόγω παραμέτρων ευστάθειας και ασφάλειας του συστήματος και διαμόρφωσης της οριακής τιμής του.

  Συνολικά όπως κατέδειξε ο κ. Κασαπίδης από τα προαναφερθέντα αίτια συγκεντρώνεται η ποσότητα ενέργειας των 3000 GWh (0,900 GWh + 0,600 GWh + 500 GWh +700 GWh +300 GWh) που το ΠΑΣΟΚ εγκαλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Διοίκηση της ΔΕΗ ότι μείωσε εσκεμμένα προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.

  Ως προς τον ισχυρισμό των 19 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για υπερεκμετάλλευση των υδροηλεκτρικών σταθμών επιζήμια της ΔΕΗ εξαιτίας της μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής, πέραν των επισημάνσεων του κ. Κασαπίδη, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Σιούφας παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ.

  Συγκεκριμένα και σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης παραγωγής της ΔΕΗ για το χρονικό διάστημα 10/05 – 01/06 οι εισροές των υδάτων σε ενέργεια αντιστοιχούσαν σε 2.173 GWH.

  Το ποσό αυτό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα υδροηλεκτρικά που αντιστοιχεί στο 12% του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας για το 2006 αποτελεί ρεκόρ για τα χρονικά της χώρας ως προς το ποσοστό συμμετοχής της υδροηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα.

  Αντιθέτως για το διάστημα 10/06 – 01/07 οι εισροές των υδάτων σε ενέργεια αντιστοιχούσαν σε 673 GWh και αποτυπώνει τη λελογισμένη χρήση των υδάτων από τη ΔΕΗ εξαιτίας της εξαιρετικά άνυδρης περιόδου που διανύουμε μετά το καλοκαίρι του 2006.

  Αντικρούοντας την επιχειρηματολογία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ο κ. Κασαπίδης τους συνέστησε να μην μένουν μόνον σε διαπιστώσεις αλλά να διερευνούν και τα αίτια που οδήγησαν τη χώρα στην ενεργειακή κατάσταση που εμφανίζεται σήμερα.

  Όπως τόνισε η κατάσταση αυτή διαμορφώθηκε από αποφάσεις και τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις τουλάχιστον της τελευταίας 10-ετίας για τα οποία σοβαρή ευθύνη φέρουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που άφησε ανοχύρωτο για χρόνια το σύστημα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας (παλαιές μονάδες ΑΗΣ, κλειστό ορυχείο Βεύης, ελλείψεις υποδομών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Νότιο σύστημα, έλλειψη υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου)

  Καλώντας να στηρίξουν τον ενεργειακό σχεδιασμό στη χώρα ο κ. Κασαπίδης υπενθύμισε προς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε προς ψήφιση σειρά νομοσχεδίων που ενσωματώνουν Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς για την ενέργεια στην εθνική νομοθεσία καθώς και έλαβε σειρά αποφάσεων και μέτρων για τη δραστική βελτίωση και στήριξη του δικτύου παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

  Και μόνο το γεγονός όπως υπογράμμισε οκ. Κασαπίδης ότι η παρούσα Κυβέρνηση έφερε προς ψήφιση το νόμο για τη σύσταση Συμβουλίου για την χάραξη μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού για τη χώρα αποδεικνύει το γεγονός ότι διαμορφώνει την ενεργειακή πολιτική με την πρέπουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σιγουριά κάτι που δεν έγινε κατά το παρελθόν.

 

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310