kas_top_logo
 
 
Από 30.000 μέχρι 180.000 ευρώ για επιχειρηματικά σχέδια Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης και Δέρματος

Από 30.000 μέχρι 180.000 ευρώ για Επιχειρηματικά σχέδια Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης και Δέρματος

 

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα για τις Μικρομεσαίες και Πολύ Μικρές μεταποιητικές Επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ (Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης και Δέρματος) ή των επιχειρήσεων παροχής υποστηρικτικών στη μεταποίηση των κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών. Οι ενισχύσεις που θα δοθούν έχουν στόχο την προσαρμογή των επιχειρήσεων αυτών στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, κυρίως με υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες οι οποίες θα συντελέσουν στη δημιουργία συνθηκών για την αύξηση της παραγωγικότητας των μονάδων.

Το πρόγραμμα αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, κατηγορίας πολύ μικρών ή μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), πού έχουν αρχίσει τη δραστηριότητα τους το αργότερο μέχρι την 1/1/2003, είναι στα όρια της ελληνικής επικράτειας και απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους. Καθώς επίσης, εταιρίες με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ διαδοχικά για τα δύο τελευταία έτη. Επιπρόσθετα, εταιρίες που εμφανίζουν κέρδη κατά την τελευταία τριετία, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ και δεν έχουν λάβει αθροιστικά σε μία τριετία επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί: Πάγιες Δαπάνες

 • Προμήθεια Ειδικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 • Προμήθεια Εξοπλισμού Ελέγχου Παραγωγής & Ποιοτικού Ελέγχου & Δημιουργία Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας

 • Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού Πληροφορικής (Η/W και S/W) για Δίκτυο Πληροφορικής με αξιοποίηση τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας

 • Προμήθεια Λογισμικού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου

 • Προμήθεια Αυτόματων Συστημάτων Κοπής (CAM) και Αυτόματων Συστημάτων Σχεδιαστικού Εξοπλισμού και Λογισμικού (CAD) & βοηθητικά εργαλεία για κατασκευή νέων συλλογών

 • Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά στοιχεία των παραγόμενων προϊόντων

 • Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς, εγκατάστασης & λειτουργίας εξοπλισμού

Επίσης χρηματοδοτεί: Άυλες δαπάνες

 • Συνεργασία των Επιχειρήσεων με Φορείς Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων του Εσωτερικού ή Εξωτερικού, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα για την ανάπτυξη νέων ή ανασχεδιασμό υφιστάμενων προϊόντων. Στόχος είναι η επέκταση της σειράς (γκάμας) των προϊόντων των επιχειρήσεων με νέα συμπληρωματικά προϊόντα- απαιτείται σχετική σύμβαση

 • Εισαγωγή Νέων ή Διαφορετικών Μεθόδων στη Διαδικασία Σχεδιασμού & Ανάπτυξης προϊόντων

 • Παροχή Τεχνικής Βοήθειας για υιοθέτηση Μεθόδων και Διαδικασιών Βελτίωσης ποιότητας προϊόντων & ελέγχου- απαιτείται σχετική σύμβαση

 • Συμμετοχή επιχειρήσεων σε Εκθέσεις του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού

 • Συνεργασία Επιχειρήσεων με εμπειρογνώμονες σε Ελλάδα & Εξωτερικό για Εκστρατεία προώθησης / προβολής - απαιτείται σχετική σύμβαση

 • Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από Εμπειρογνώμονες , Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, για Υιοθέτηση Τεχνικών Προτύπων και Προδιαγραφών των προϊόντων & των παραγωγικών διαδικασιών -απαιτείται σχετική σύμβαση

 • Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από Εμπειρογνώμονες , Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, για Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000) & Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS)

 • Πιστοποίηση προϊόντων Σύμφωνα με Οδηγίες της Ε.Ε. και Διεθνώς Αναγνωρισμένα Πρότυπα

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη δράση πανελλαδικά είναι 41.818.181,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 50%.

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 55% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης, ξεκινώντας από 30.000 έως 180.000 ευρώ ανά επιχειρηματικό σχέδιο. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την 29/09/06 και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Όπως τόνισε ο βουλευτής του Νομού Γιώργος Κασαπίδης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για το Νομό Κοζάνης και ειδικότερα για την περιοχή της Σιάτιστας όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της παραγωγής σε δερμάτινα προϊόντα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη αρκετές είναι οι επιχειρήσεις, ιδίως οι Μικρές μεταποιητικές οικογενειακής μορφής, σε ολόκληρο το Νομό και στην πόλη της Κοζάνης που μπορούν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη από μόνο του το προαναφερθέν πρόγραμμα δεν μπορεί να επιλύσει προβλήματα και να προωθήσει τον κλάδο του δέρματος αν προηγουμένως, τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεν χαραχθεί στρατηγική για το Ελληνικό Δέρμα παράλληλα με την απαραίτητη εθνική στρατηγική για την Ελληνική Γούνα, με στόχο την παραγωγή επώνυμων ελληνικών προϊόντων δέρματος και γούνας.

Τότε μόνο οι δύο κλάδοι και τα προϊόντα τους που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη Δυτική Μακεδονία θα λειτουργούν συμπληρωματικά στην αγορά και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην απασχόληση και εν γένει στην οικονομία του τόπου μας.

 

 

 

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310