kas_top_logo
 
 
Επιπτώσεις από την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Θ
έμα:  Επιπτώσεις από την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ

  Έχουν περάσει σχεδόν έξη μήνες από την 21/09/2009 όπου ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας των εταιρειών της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ από την αρμόδια εποπτική αρχή, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.). Επίσης, πρόσφατα η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών με το έγγραφο της με Α.Π. 486/26-2-2010, ότι με τη 2/176/25-2-2010 απόφασή της ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

  Με δεδομένη τη δυσμενή συνολικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, μαζί με πάνω από 800.000 θιγόμενους ασφαλισμένους και 3.000 περίπου ασφαλιστικούς υπαλλήλους και διαμεσολαβητές της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και περίπου άλλους 250 εργαζόμενους της Commercial Value, που αντιμετωπίζουν, όχι μόνο αβεβαιότητα για την εργασία τους, για το προνοιακό τους καθεστώς, αλλά και για την τύχη των περιουσιακών τους στοιχείων, προστίθενται και άλλοι περίπου 450.000 ασφαλισμένοι της COMMERCIAL VALUE (εξ αυτών εκτιμάται ότι περίπου 150.000 είναι του κλάδου ζωής). Η δε απουσία κάθε πληροφόρησης και ενός ξεκάθαρου προσανατολισμού σχετικά με τις ενέργειες που προσδοκούνται από την κυβέρνηση για την προστασία των δικαιωμάτων τους, επιδεινώνει την ήδη οικονομικά και κοινωνικά κακή τους κατάσταση. Ο χρόνος αναμονής εξαθλιώνει οικονομικά, αλλά και ψυχικά τον θιγόμενο πληθυσμό, ενώ τα προβλήματα διογκώνονται με γεωμετρική πρόοδο.

  Η αναβλητικότητα λήψης αποφάσεων έχει οξύνει την ευημερία πολλών ατόμων που είναι `στο έλεος της απραξίας. Ενδεικτικά, η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στον κοινωνικό ιστό της χώρας περιγράφεται από φαινόμενα όπως τα ακόλουθα:

 • Η ύπαρξη χιλιάδων οικογενειών των οποίων η οικονομική επιβίωση εξαρτάται από την τύχη των ασφαλιστηρίων τους αγωνιούν για τα χρήματά τους και δεν έχουν καμία πρόσβαση σε αυτά.

 • Άτομα που χρήζουν άμεσης νοσηλείας συναντάνε κλειστές πόρτες στα μέχρι πρόσφατα συμβεβλημένα νοσοκομεία. Πέραν της πρακτικής στέρησης σε υπηρεσίες υγείας που έχουν πληρώσει, έχουν κυριευτεί από αισθήματα ανασφάλειας και αδικίας.

 • Κάτοχοι αναπηρικών συντάξεων, οι οποίοι δεν έχουν άλλους ουσιαστικούς πόρους, έχουν μείνει χωρίς εισόδημα και ελπίδα βιώνοντας μια κατάσταση ανέχειας και εγκατάλειψης.

 • Καρκινοπαθείς και άλλοι χρόνια νοσούντες αδυνατούν να διαχειριστούν μια κατάσταση πλήρους αβεβαιότητας, μην έχοντας πρόσβαση στην ελπίδα που εξασφάλιζαν με την παροχή των απαραίτητων για τη ζωή τους θεραπειών.

 • Ένα ευχάριστο γεγονός, αυτό της κύησης, έχει μετατραπεί για πολλές εγκυμονούσες σε περιπέτεια αβεβαιότητας, αυξάνοντας το άγχος και ταράσσοντας την ψυχολογία τους.

  Υπάρχουν επίσης σοβαρότατα θέματα για τους εργαζόμενους διαμεσολαβητές στις υπό εκκαθάριση εταιρείες, ιδιαίτερα για εκείνους οι οποίοι ήταν αποκλειστικής απασχόλησης. Αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Οφείλονται πολύ σημαντικά ποσά από δεδουλευμένες προμήθειες.

 • Οι οικονομικές τους υποχρεώσεις έχουν πολλαπλασιαστεί, αφού υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος προκειμένου να συντηρηθεί η   πελατειακή τους βάση.

 • Οι σχέσεις τους με τις τράπεζες είναι τεταμένες, οι οποίες τους θεωρούν επισφαλείς πελάτες.

 • Δεν εισπράττουν προμήθειες από το χαρτοφυλάκιό τους, εν αναμονή μίας πιθανής λύσης από την Πολιτεία.

 • Αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής επιβίωσης και πολλά οικογενειακά προβλήματα έχουν ανακύψει εξαιτίας της παρατεταμένης απραξίας που επικρατεί.

  Σε ότι αφορά την οικονομία της χώρας μας, η προσβλητική για την χώρα μας κατάσταση που δημιουργεί η παντελής απουσία του κρατικού μηχανισμού, που εξ’ άλλου προβλέπεται και από το θεσμικό ρόλο της πολιτείας, στερεί κρίσιμα για το υπουργείο Οικονομικών έσοδα, όσο δεν λύνεται το πρόβλημα.

  Εκτιμάται ότι μόνο από φόρους που εισπράττονται από ασφαλιστικές εργασίες και φόρο επί των κερδών των ασφαλιστικών εταιρειών, το κράτος έχει έσοδα στα ταμεία του περίπου 500 εκ. € ετησίων. Τα έσοδα αυτά, ήδη μειώνονται δραματικά αφού η αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς έχει κλονιστεί, δημιουργώντας ένα τεράστιο πλήγμα στον κλάδο αυτό της οικονομίας, με αβέβαιες τις προοπτικές ανάκαμψης του.

  Υπάρχουν επίσης και έμμεσες συνέπειες στον οικονομικό ισολογισμό εξαιτίας της διόγκωσης του κόστους του δημόσιου συστήματος υγείας, που επιβαρύνεται αναγκαστικά λόγω του ότι οι θιγόμενοι ασφαλισμένοι στρέφονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο και επιβαρύνεται υπέρμετρα. Η επίπτωση αυτή καταπονεί την ευάλωτη υποδομή υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ενώ παράλληλα δημιουργούνται επιπλέον ανάγκες για κρατικές επενδύσεις σε νέες υποδομές που θα πληρώσει ο έλληνας φορολογούμενος.

  Η αδράνεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κατάσταση, δημιουργεί συνθήκες για ένα άνευ προηγουμένου εκκολαπτόμενο οικονομικό σκάνδαλο, που προκύπτει από το γεγονός ότι οι υπό εκκαθάριση επιχείρηση έχει μόνο διογκούμενα έξοδα, χωρίς έσοδα μια και κάθε μέρα που η εταιρεία δεν λειτουργεί, όπως θα έπρεπε, συσσωρεύονται νέες απαιτήσεις. Επίσης, αν και ήδη έχει περάσει ένα μεγάλο διάστημα από το κλείσιμο της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, το αποθεματικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν είναι σαφές σε τι ύψος βρίσκεται. Η εταιρεία έκλεισε με ένα κεφάλαιο της τάξης των 205 εκ.€., ενώ πριν λίγες ημέρες ο επόπτης μιλούσε για ένα άνοιγμα της τάξης των 320 εκ. € ίσως και παραπάνω. Παράλληλα, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια της εταιρείας, απ’ ότι φαίνεται, δεν τελούν υπό καμία οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση, με αποτέλεσμα καθημερινά να απαξιώνονται και να φθίνει η αξία τους.

  Υπάρχει πλέον διάχυτη ανησυχία για την καθυστέρηση των σχετικών πρωτοβουλιών. Το καθ’ύλην αρμόδιο υπουργείο σας δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική πρόταση για την λύση του σύνθετου αυτού οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος και υπάρχει μία τάση σφετερισμού σε σχέση με τα συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και με την στρατολόγηση των ασφαλιστών της Ασπίς Πρόνοια και τώρα της Commercial Value.

  Επειδή ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος λόγω του ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες υπάγονται σε αυστηρότατες εποπτικές διαδικασίες, η ευθύνη του κράτους για παρέμβαση είναι επιτακτική.

  Τέλος, εκτός των περίπου 300.000 οικογενειών που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και ενδιαφέρονται άμεσα, πλήττεται ταυτόχρονα σοβαρά και ένας θεσμός ασφάλισης με πολύτιμη συνεισφορά στην κοινωνία και οικονομία.

  Σήμερα, αυτά απειλούνται αν ο πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης εξακολουθήσει να πλήττεται χωρίς να λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο.

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 1. Με βάση τις διατάξεις του Ν. 3790/6-9-2009, μετά από σχετικές προτάσεις της ΕΠ.Ε.Ι.Α., προβλέπονται οι διαδικασίες για την αναδιοργάνωση των χαρτοφυλακίων, καθώς και για την κρατική στήριξη προς τους θιγόμενους. Μέχρι σήμερα, τί ενέργειες έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή;

 2. Με τί διαδικασίες ελέγχονται τα έξοδα που καλύπτονται από το αποθεματικό των υπό εκκαθάριση εταιρειών;

 3. Έχει αναλογιστεί το Υπουργείο οικονομικών τις επιπτώσεις που έχει η ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εν λόγω ασφαλιστικών οργανισμών στην τραπεζική αγορά; Σημειώνεται ότι ασφαλιστικά συμβόλαια έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά εγγυητικά σχήματα και έχουν διασυνδεθεί για την εξυπηρέτηση δανείων, κυρίως στεγαστικών. Τϊ μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για να αντισταθμίσει το πρόβλημα που δημιουργείται από την ακύρωση των εξασφαλίσεων των τραπεζών; Πώς θα προστατευτεί ο πολίτης που, χωρίς να έχει καμία ευθύνη για την κατάρρευση του συστήματος, γίνεται αποδέκτης διεκδικήσεων από τις τράπεζες;

 4. Με βάση το Ν. 3790/6-9-2009, ο επόπτης οφείλει να διαθέτει υποχρεωτικά ειδική πείρα και γνώσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ποιά είναι τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των εποπτών που ορίστηκαν στις εν λόγω ασφαλιστικές εταιρείες;

 5. Ποιές είναι οι αποδοχές και τυχών άλλες πρόσθετες αμοιβές ή / και παροχές που έχουν οι επόπτες; Έχουν προσληφθεί συνεργάτες και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό; Αν ναι, ποια είναι τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα τους και ποιές είναι οι αμοιβές τους;

 6. Υπάρχει βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός για αξιοποίηση των στοιχείων ενεργητικού των χαρτοφυλακίων των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων;

 7. Μέχρι σήμερα, έχει γίνει διάλογος με τους θεσμικούς εκπροσώπους του ασφαλιστικού κλάδου, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος; Αν ναι, ποιές είναι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος και ποια είναι η άποψη τη κυβέρνησης για τις προτάσεις αυτές;

 8. Έχουν οριστεί οι ελεγκτές, όπως προβλέπεται; Που βρίσκεται η σχετική διαδικασία ορισμού ελεγκτών; Έχει επηρεάσει τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωσή της κρίσιμης, για τη συνέχεια, διαδικασίας η άτυπη ανακοίνωση περί σχεδίου κατάργησης της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και μεταβίβασης του εποπτικού ρόλου της στην Τράπεζα της Ελλάδος. Χρονικά, πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση μία τέτοια προοπτική; Η Τράπεζα της Ελλάδος συμφωνεί με αυτή την προοπτιική;

 9. Από πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εικάζεται ότι γίνονται κινήσεις μεταφοράς των ασφαλιστήριων συμβολαίων σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και μεταφορές παγίων στοιχείων σε τρίτους. Έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας τέτοια φαινόμενα; Πώς έχει θωρακιστεί η διαδικασία προστασίας των στοιχείων ενεργητικού από τέτοιες ενέργειες;

 10. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι πολίτες θα αντιμετωπίζουν τα νέα συμβόλαια με δικαιολογημένη μεγάλη καχυποψία, με ότι αυτό σημαίνει για την περαιτέρω ανάπτυξη, αν όχι για την επιβίωση του ασφαλιστικού κλάδου. Τί συγκεκριμένες ενέργειες έχει σχεδιάσει το Υπουργείο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πελατών ως προς την ασφαλιστική αγορά συνολικότερα;

 11. Υπάρχουν πολλοί ομογενείς που είναι κάτοχοι των υπό αναμόρφωση χαρτοφυλακίων και δικαίως ανησυχούν για τη τύχη των επενδύσεων τους, που για πολλούς από αυτούς αποτελούν αποταμιεύσεις ζωής. Υπάρχει στο σχεδιασμό κάποια ενημερωτική επικοινωνιακή στρατηγική για τον καθησυχασμό της ευαίσθητης αυτής ομάδας του πληθυσμού.

 12. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει ώστε να υποβοηθηθεί η αγορά ασφαλιστηρίων υγείας και συντάξεων;

 13. Σύμφωνα με το Ν. 3790/6-9-2009, το κράτος δύναται να παράσχει εγγύηση υπέρ των ασφαλισμένων, σε περίπτωση μη ανεύρεσης αναδόχου. Τί προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων;

 14. Στις 21 Δεκεμβρίου, 2009 η ΕΠ.Ε.Ι.Α. έλαβε μία κρίσιμη απόφαση, που είχε προηγηθεί της απόφασης ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Commercial Value της 25ης Ιανουαρίου 2010. Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο της εταιρείας από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. διαπιστώθηκε έλλειμμα 80 εκατομμυρίων ευρώ στο περιθώριο φερεγγυότητας και υποχρεώθηκε σε ισόποση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως τις 18 Φεβρουαρίου 2010, ενώ παράλληλα υποχρεώθηκε σε πλήρη δέσμευση της περιουσίας της. Η 18η Φεβρουαρίου 2010 παρήλθε, χωρίς ωστόσο η εταιρεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Ποιές ενέργειες έγιναν από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. σε συνέχεια της μη τήρησης των υποχρεώσεων της Commercial Value;

 1. Η ΕΠ.Ε.ΙΑ. εξαίρεσε από την εκκαθάριση της Commercial Value το χαρτοφυλάκιο ζωής. Ποιό ήταν το σκεπτικό για αυτή την εξαίρεση; Ποιές είναι οι σχεδιαζόμενες ενέργειες, καθώς και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα της κυβέρνησης σε σχέση με την προστασία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του κλάδου ζωής;

 

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310