kas_top_logo
 
 
Ερώτηση: Καθυστέρηση στην προκήρυξη δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ
Προς:
  -  Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη
  -  Τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώστα Φωτάκη

  Θέμα: Καθυστέρηση στην προκήρυξη δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ

  Κύριοι Υπουργοί,
  Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την από 23-5-2014 εκτελεστική απόφαση της, προέβη στην έγκριση στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) με την Ελλάδα για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το οποίο αφορά το σύνολο των διαρθρωτικών της ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ σε ένα πρόγραμμα 8 Τομεακών, 13 Περιφερειακών και 6 προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας.
  Επίσης, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την από 22-10-2015 απόφαση της, ενέκρινε το σχέδιο της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης ως προϋπόθεση απελευθέρωσης πόρων για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εκτός αυτού, σειρά επιπλέον εκ των προτέρων συνθηκών (ex ante conditionalities) θα έπρεπε να έχουν ικανοποιηθεί προκειμένου να ξεκινήσουν οι δράσεις που αφορούν την Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και αφορούν το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ως επισπεύδοντα φορέα.
  Παρόλο που βρισκόμαστε στα τέλη Μαρτίου 2016 και παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την προκήρυξη δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ) της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καμία σχετική δραστηριότητα δεν υπάρχει έως σήμερα.
 Συγκεκριμένα, αν και βρισκόμαστε ήδη στον τρίτο χρόνο του προγράμματος, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία δραστηριότητα ένταξης δράσεων στο πλαίσιο συνεργατικών διεθνών προγραμμάτων (ΕΡΑΝΕΤ), τα οποία έχουν αξιολογηθεί είτε είναι στην αξιολόγηση,  δεν έχει ανακοινωθεί καμία πρόσκληση ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ή της ΓΓΕΤ καθώς και δεν έχει τεθεί σε διαβούλευση ένας οδηγός εφαρμογής για τις δράσεις, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και λογικά θα έπρεπε να είχαν ήδη προκηρυχθεί, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης.
  Επειδή, η σημασία του ΕΣΠΑ για την έρευνα και καινοτομία είναι τεράστια, καθότι αποτελεί στην πραγματικότητα το μοναδικό εργαλείο χρηματοδότησης της.
  Επειδή, έχετε τονίσει πολλές φορές την ανάγκη ανάσχεσης του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων από την χώρα μας και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ειδικά στην παρούσα φάση, όπου η χώρα μας διέρχεται μια μεγάλη και παρατεταμένη κρίση, δεν υπάρχουν άλλα σχήματα χρηματοδότησής τους.
  Επειδή,  για να υλοποιηθεί το εγχείρημα του ταμείου έρευνας και τεχνολογίας, στο οποίο συχνά αναφέρεστε, απαιτείται να ξεπεραστούν πλήθος δυσκολιών θεσμικού και οικονομικού χαρακτήρα αλλά και να παρέλθει πολύς χρόνος.
  Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
  1. Πού οφείλεται η καθυστέρηση  που παρατηρείται στην προκήρυξη δράσεων έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ και για ποιο λόγο έχετε πολλές φορές υπερβεί τον αναμενόμενο χρόνο των προκηρύξεων;
  2. Έχουν ικανοποιηθεί οι υποχρεώσεις της χώρας μας σχετικά με τις προβλεπόμενες αναγκαίες διαδικασίες αιρεσιμοτήτων, οι οποίες προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανονισμούς; Εάν όχι, ποιος φέρει την ευθύνη και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε;
  3. Ενδέχεται να υπάρξουν επιπτώσεις σε προκήρυξη δράσεων των περιφερειών της χώρας που σχετίζονται με τις ίδιες αιρεσιμότητες;
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310