kas_top_logo
 
 
Ερώτηση: Δασική πολιτική της νέας Κυβέρνησης και προγραμματισμός αναδασώσεων για τη χώρα
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:  Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

  Θέμα: Δασική πολιτική της νέας Κυβέρνησης και προγραμματισμός  αναδασώσεων για τη χώρα.

  Μετά τη μεταφορά του τομέα των δασών από το ΥΠΑΑΤ στο Υπ. Περιβάλλοντος, με το Ν.3889/2010 μεταφέρθηκαν και οι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών (Ε.Φ.Δ.) στο νεοσύστατο τότε Ν.Π.Δ.Δ. "Πράσινο Ταμείο". Το ταμείο αυτό εποπτεύεται από το ΥΠ. Περιβάλλοντος, το οποίο διαχειρίζεται πλέον τους πόρους του Ε.Φ.Δ., ενώ μέχρι τότε κατέληγαν στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) που βρισκόταν υπό την εποπτεία του ΥπΑΑΤ.
  Οι πόροι αυτοί προέρχονται από δραστηριότητες των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών όπως υλοτομία-μισθώσεις, εισιτήρια εισόδου σε προστατευόμενες περιοχές, παραβάσεις, γραμμάτια ή διπλότυπα εισπράξεως για την έκδοση άδειας κυνηγιού, αποζημιώσεις δασικών αδικημάτων κλπ. Οι πόροι αυτοί όφειλαν να αξιοποιούνταν αποκλειστικά για δράσεις προστασίας, αξιοποίησης και ανάπτυξης του δασικού πλούτου της χώρας.
  Με τον προαναφερθέν νόμο το Πράσινο Ταμείο είναι, πλέον, υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση δράσεων φορέων που υπάγονται σε αυτό, επομένως και του Ειδικού Φορέα Δασών.
  Μέχρι τότε ο τομέας δασών υπάγονταν στο Υπουργείο Γεωργίας όπου και ανήκε η ευθύνη της δασικής πολιτικής για τη χώρα, τομέας της οποίας ήταν και ο προγραμματισμός και η υλοποίηση συστηματικών αναδασώσεων.
  Αυτές γίνονταν τόσο για την αποκατάσταση καμένων εκτάσεων, όσο και για την επέκταση,  τον εμπλουτισμό και  την αναβάθμιση του δασικού πλούτου της πατρίδας μας.
  Λόγω των πολλαπλών ωφελειών σε μια χώρα και στις τοπικές κοινωνίες από την ύπαρξη δασών σε μια ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή, η σημασία τους για την πατρίδα μας κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Όχι μόνον οι θέσεις εργασίας, ο παραγόμενος πλούτος, η οικολογική ισορροπία και ο καθορισμός του μικροκλίματος, αλλά και πολλές άυλες αξίες ανυπολόγιστης αξίας για την κοινωνία, τον τουρισμό και εν γένει για τη ζωή των Ελλήνων και την ποιότητα της ζωής τους, οφείλονται στην παρουσία δασών και υγειών δασικών οικοσυστημάτων στην πατρίδα μας.
  Επιπρόσθετα, με τις αναδασώσεις προβλέπονται και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα φαινόμενα διάβρωσης των εδαφών, τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής Ελλάδας, που αποτελούν μάστιγα για το μεσογειακό βιότοπο της ελληνικής χερσονήσου και των νήσων.
  Επίσης αποτρέπονται φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους παράκτιων περιοχών από τα κύματα και εισχώρησης της θάλασσας ενδότερα στη στεριά.
  Τέλος, η μεγάλη δασοκάλυψη συμβάλλει καθοριστικά στην αποταμίευση νερού και μάλιστα καλής ποιότητας σε βαθύτερους υδροφόρους ορίζοντες, καθοριστικό γεγονός για την ίδια τη ζωή στην πατρίδα μας.
  Επειδή με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι πόροι του Ε.Φ.Δ. πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για δράσεις προστασίας και ανάπτυξης των δασών,
  Επειδή η παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία επικρίθηκε έντονα γιατί υποκρύπτει «έντεχνη» μεταφορά πόρων που προορίζονται για ενέργειες σχετικες με τις δράσεις του Ε.Φ.Δ., σε άλλες δραστηριότητες, άσχετες με το αντικείμενο των δασών,
  Επειδή οι αναδασώσεις και η ανάπτυξη και αξιοποίηση του δασικού πλούτου πρέπει να αποτελεί βασική μέριμνα για την Πολιτεία και επένδυση για τις επόμενες γενιές,
  Επειδή η χώρα μας δοκιμάζεται κάθε χρόνο από καταστροφικές πυρκαγιές,
  Επειδή εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι μελλοντικές προβλέψεις είναι δυσμενέστατες για πυρκαγιές, φαινόμενα διάβρωσης και αύξησης της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, η προστασία, ορθολογική αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των δασών, θα έπρεπε να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας της χώρας,
  Επειδή η διάβρωση των εδαφών αποτελεί μάστιγα για την πατρίδα μας αφού κάθε χρόνο καταλήγουν στην ελληνικές θάλασσες γόνιμα επιφανειακά εδάφη ισοδύναμου όγκου ενός νησιού μεγέθους της Πάτμου!!,
  Ερωτάται ο κ. υπουργός
  1. Ποιο το ύψος των εσόδων του Ειδικού Φορέα Δασών που ενσωματώνεται στο Πράσινο Ταμείο και πώς προτίθεται η νέα Κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα έσοδα αυτά;
  2. Ποιοι οι βασικοί άξονες της δασικής πολιτικής της νέας Κυβέρνησης και πώς αυτοί αποτυπώνονται οικονομικά στον ερχόμενο προϋπολογισμό;
  3. Ποιος ο προγραμματισμός της Κυβέρνησης για αναδασώσεις στη χώρα τόσο στην παρούσα φυτευτική περίοδο όσο και στην αμέσως ερχόμενη της άνοιξης του 2016;
  4. Αποτυπώνεται ο προγραμματισμός αυτός στον επικείμενο προϋπολογισμό; Με ποιον κωδικό και ποια κονδύλια ακριβώς;
  5. Προτίθεστε να αξιολογήσετε (ποσοτικά και ποιοτικά) τις αναδασώσεις που έγιναν την περασμένη 15ετία (2000 – 2014) συνολικά και ανά περιφέρεια, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο που διενεργήθηκαν και να υλοποιηθούν αποτελεσματικότερα στο μέλλον;
  6. Κρίνετε αναγκαία την αύξηση της δασοκάλυψης στη χώρα; Αν ναι σε ποιο βαθμό, ποιος ο προγραμματισμός για την αύξηση της έκτασης των δασών στην πατρίδα μας και με ποιο χρονοδιάγραμμα;
  7. Ποιες οι προθέσεις της νέας Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των εδαφών, τόσο στην ενδοχώρα όσο και στην παράκτια ζώνη;
  8. Ποιες παρεμβάσεις προτίθεστε να υλοποιήσετε προς βελτίωση και ενίσχυση της βοσκοϊκανότητας των βοσκότοπων που θα ευνοήσουν τον κλάδο της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας στη  χώρα μας;
  9. Ποιος ο προγραμματισμός για την υλοποίηση υλοτομιών την επόμενη περίοδο 2016 – 2017, ποιος ο όγκος ξυλείας που προγραμματίζετε να αποληφθεί και ποια η εκτιμώμενη αξία της;
  10. Δεδομένου ότι οι δασικές υπηρεσίες στο σύνολο της χώρας είναι γηρασμένες και με εντονότατες ελλείψεις προσωπικού, πώς θα αντιμετωπίσετε τα πολλαπλά προβλήματα λειτουργίας τους και με ποιο διοικητικό μηχανισμό θα υλοποιήσετε τη δασική σας πολιτική;
  11. Προτίθεστε να ευαισθητοποιήσετε την κοινή γνώμη και την ελληνική κοινωνία σε θέματα προστασίας και αύξησης του δασικού πλούτου της χώρας και αν ναι με ποιο τρόπο και σχέδιο;
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310