kas_top_logo
 
 
Δελτίο τύπου: Κατάθεση ερωτήσεων προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για ζητήματα που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και απαιτούν λύση
  Σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και απαιτούν λύση, θέτουν με σχετικά ερωτήματά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Κασαπίδης, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
  Συγκεκριμένα, αναφορά γίνεται στην ασφαλιστική αδικία που ο Ν. 3865/2010 προκάλεσε στα στελέχη εκείνα που εισήχθησαν στις Ε.Δ. τα έτη 1990 έως 1992 και δεν συμπεριλήφθησαν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της μεταβατικής περιόδου, όπως συμβαίνει με όλους όσους εισήχθησαν πριν το 1989.
  Επιπλέον τίθεται το ζήτημα της βελτίωσης των διατάξεων που αφορούν στη συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών τόσο ως προς την ημερομηνία εκτέλεσης μετάθεσης των συζευγμένων στελεχών, όσο και ως προς τον τόπο συνυπηρέτησης. Στόχος αποτελεί η προστασία του ήδη διαταραγμένου, λόγω της φύσης του επαγγέλματος, βίου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
  Τέλος οι βουλευτές τονίζουν και την ανάγκη χορήγησης απαλλαγών μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας στα στελέχη. Για το τελευταίο ζήτημα ο βουλευτής Κοζάνης κ. Γ. Κασαπίδης έχει ήδη παρέμβει με κατάθεση σχετικής αναφοράς, της οποίας την απάντηση αναμένει.

  Παρακάτω ακολουθεί το περιεχόμενο 3 ερωτήσεων:

                                     1η ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας

  Θέμα: Αποκατάσταση της ασφαλιστικής αδικίας που προκάλεσε ο Ν.3865/2010 στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εισήχθησαν τα έτη 1990 έως 1992.

  Κύριε Υπουργέ,
  Με την ψήφιση του Νόμου 3865/2010 διαμορφώθηκε το νέο ασφαλιστικό καθεστώς για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αυξάνοντας τα έτη παραμονής τους στα 40 έτη (35 πραγματικά και 5 πλασματικά). Λόγω της μεγάλης χρονικής αύξησης που αποφασίστηκε, ορθώς ο νομοθέτης όρισε μια αναλογική μεταβατική περίοδο προσαρμογής για υπηρεσιακούς, κοινωνικούς και ηθικούς λόγους. Η περίοδος αυτή συνεπαγόταν την προσθήκη ενάμισι έτους παραμονής στην πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, ανά έτος, από τους καταταγέντες από το 1986 μέχρι το 1989, πλέον της 25ετίας. Με την επιλογή του 1989 ως τελευταίο έτος της ευνοϊκότερης αυτής ρύθμισης που χαρακτηρίζεται μεταβατική, πραγματοποιήθηκε μια αυθαίρετη κατά τη γνώμη μας διαίρεση για πρώτη φορά των λεγόμενων παλαιών ασφαλισμένων, όπως αποκαλούνται οι ασφαλισμένοι πριν το 1992. Με τον τρόπο αυτό εξαιρέθηκαν και στελέχη που είχαν καταταγεί το 1990, είχαν επομένως συμπληρώσει 20ετία κατά την ψήφιση του 3865/2010 και άρα είχαν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα οποία ανετράπησαν από τον αυθαίρετο αυτό διαχωρισμό. Η μεταβατική αυτή περίοδος, 9 μήνες μετά την ψήφιση του 3865 καταργήθηκε μετά την έκδοση σχετικής διαταγής του ΓΕΕΘΑ με την οποία και δόθηκε η δυνατότητα συνταξιοδότησης στα Στελέχη με τη χρήση του πλασματικού χρόνου στην 25ετία για τα έτη κατάταξης 1986 έως 1989, χωρίς όμως να υπάρξει ανάλογη νομοθετική ρύθμιση, ώστε να συμπεριλάβει και τους εισαχθέντες τα έτη 1990 έως 1992 και να θεραπευτεί κατ’ αυτόν τον τρόπο ο αυθαίρετος διαχωρισμός της μέχρι τότε ενιαίας κατηγορίας ασφαλισμένων. Με την αβλεψία αυτή δημιουργήθηκε μια τεράστια διαφορά στην χρονική υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις που φτάνει μεταξύ στελεχών που απείχαν μόλις 6 μήνες στην ημερομηνία κατάταξής τους να φτάνει μέχρι και 10 χρόνια στην ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.
  Όπως θα αντιλαμβάνεστε και εσείς η αβλεψία αυτή του νομοθέτη δεν μπορεί να διαιωνίζεται επ’ αόριστον. Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση που θα άρει την αδικία σε βάρος των ασφαλισμένων στελεχών που εισήχθησαν τα έτη 1990 έως 1992, που για πρώτη φορά σε σειρά νομοθετημάτων για την ασφάλιση και την συνταξιοδότηση των πολιτών ανατρέπει την καθιέρωση παλαιού και νέου ασφαλισμένου, εντάσσοντας τα στελέχη αυτά στους νέους ουσιαστικά ασφαλισμένους.
  Κατόπιν όλων αυτών,
  Ερωτάστε:
  Σκοπεύετε να επεξεργαστείτε νομοθετική ρύθμιση για άρση της αδικίας που προκάλεσε ο Νόμος 3865/2010 στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εισήχθησαν τα έτη 1990 έως 1992;


                            2η ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας

  Θέμα: Συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

  Κύριε Υπουργέ,
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (Συνυπηρέτηση Συζύγων) του ΦΕΚ τ. Β’ 1631/01-07-2013 αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τη συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως μας ενημερώνουν όμως στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι καθορίζεται κοινή ημερομηνία μετάθεσης συζευγμένων στελεχών των ΕΔ με αποτέλεσμα όπως καταλαβαίνετε οι ημερομηνίες μεταθέσεων πολλές φορές να απέχουν μεταξύ τους ακόμα και αρκετούς μήνες. Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται πολλά προβλήματα στις οικογένειες των στρατιωτικών και διαταράσσεται επιπρόσθετα και άδικα ο ούτως ή άλλως διαταραγμένος από τις συνεχείς μεταθέσεις οικογενειακός βίος. Πέραν αυτών σημαντικά προβλήματα προκαλεί η πρόβλεψη του νόμου ότι «ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, που εδρεύει κατ’ αρχάς σε ίδια περιφερειακή ενότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη περιφερειακή ενότητα» και «οι γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης – τοκετού, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, άλλως σε όμορη , όπου και δύνανται να παραμείνουν για πέντε έτη, εφόσον το επιθυμούν». Υπάρχουν όμως όπως γνωρίζετε όμορες περιφερειακές ενότητες που απέχουν μεταξύ τους πολλά χιλιόμετρα και σε περίπτωση μεταθέσεων σε αυτές, το αποτέλεσμα είναι να ταλαιπωρούνται τα στελέχη με τις καθημερινές μετακινήσεις πολλών χιλιομέτρων ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που χρειάζονται και δύο κατοικίες. Ένα παράδειγμα Όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων είναι το ένα στέλεχος είναι να υπηρετεί στην Ορεστιάδα ( Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) και το άλλο στην Κομοτηνή ( Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης) οι οποίες πόλεις απέχουν μεταξύ τους 163 χλμ ,πάνω δηλαδή από 2 ώρες. Όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς , αυτό δεν είναι συνυπηρέτηση αλλά ταλαιπωρία.
  Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένο ότι το Σύνταγμα της χώρας αναφέρει ρητά ότι η οικογένεια, ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους
  Ερωτάστε:
  1. Προτίθεστε να καθορίσετε κοινή ημερομηνία εκτέλεσης μετάθεσης συζευγμένων στελεχών των ΕΔ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για να μην δημιουργούνται επιπρόσθετα προβλήματα και αναστάτωση στην οικογενειακή τους ζωή ή να είναι η ελάχιστη δυνατή με μέγιστο χρόνο επί παραδείγματι τις δεκαπέντε ημέρες;
  2. Προτίθεστε να προβείτε σε τροποποίηση ώστε τόπος συνυπηρέτησης να νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία ΕΔ που υπηρετεί ο άλλος σύζυγος που εδρεύει μόνο σε ίδια περιφερειακή ενότητα με τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετεί ο άλλος σύζυγος και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στις μετακινήσεις των στελεχών;
  3. Πως μπορούν να προστατευθούν τα ενδιαφερόμενα στελέχη σε περιπτώσεις καθυστέρησης η μη υλοποίησης συνυπηρέτησης;


                    3η ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας

  Θέμα: Χορήγηση απαλλαγών μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

   Κύριε Υπουργέ,
  Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς οι  στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγή την επόμενη εργάσιμη ημέρα και όσοι εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγή οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας . Η διάρκεια της απαλλαγής του στρατιωτικού προσωπικού από υπηρεσία είναι 24ωρη και αφορά απαλλαγή από όλες τις δραστηριότητες της επόμενης ημέρας. Στην πραγματικότητα όμως, τα στελέχη των ΕΔ απαλλάσσονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μόνον κατά 8 ώρες καθότι καθημερινά εργάζονται επί 8ώρου στα πλαίσια των 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα. Κατά συνέπεια η απαλλαγή μετά την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας μολονότι θεωρείται 24ωρη, στην πράξη απαλλάσσει το στρατιωτικό προσωπικό μόνο για τις 8 ώρες του πρωινού της εργάσιμης ημέρας. Επίσης για τις 24ωρες υπηρεσίες που εκτελεί το στρατιωτικό προσωπικό Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες απαλλάσσεται στην ουσία μόνο επί 8ώρου εντός της επόμενης εβδομάδας, έχοντας εργαστεί επί 24ώρου (τρία (3) 8ωρα) κατά την διάρκεια αργίας (ημέρας πέραν του 5νθημέρου). Επισημαίνουμε δε ότι το προσωπικό των ΕΔ λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου του, απασχολείται διαχρονικά πέραν του κανονικού ωραρίου σε πλήθος δραστηριοτήτων (υπηρεσίες, ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, εκδηλώσεις, αντιπροσωπείες κτλ) για τις οποίες δεν αμείβεται υπερωριακά αλλά και ούτε κάποια άλλη μέριμνα έχει ληφθεί. 
  Με δεδομένο ότι η οικονομική αποζημίωση των στελεχών για τις πραγματικές υπερωρίες που πραγματοποιούν δεν είναι εφικτή λόγω έλλειψης πόρων πιστεύουμε ότι πρέπει να καθιερωθούν άλλου τύπου «αμοιβές» όπως είναι για παράδειγμα η καθιέρωση απαλλαγών ούτως ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν και σύμφωνα πάντα και με τις ανάγκες των Μονάδων, η θεσμοθετημένη 40ωρη εβδομαδιαία υπηρεσία. Η ανταμοιβή αυτή είναι καθ’ όλα δίκαιη, δεν επιβαρύνει οικονομικά τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και θα συντελέσει κατά την γνώμη μας στην βελτίωση του ηθικού των στελεχών που έχει υποστεί πλήγμα από τις μεγάλες μειώσεις στις αποδοχές τους. Κατόπιν όλων αυτών,
  Ερωτάστε: 
  1. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε την καθιέρωση χορήγησης 2 απαλλαγών για κάθε 24ωρη υπηρεσία που εκτελείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον 16 ώρες εργασίας που εργάζονται τα στελέχη των ΕΔ ;
  2. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε την καθιέρωση χορήγησης 3 απαλλαγών για κάθε 24ωρη υπηρεσία που εκτελείται Σάββατο Κυριακή και επίσημες αργίες, προκειμένου να καλυφθούν πραγματικά τα τρία 8ωρα (24 ώρες συνολικά) που εργάζεται το στρατιωτικό προσωπικό τις ημέρες αυτές, ημέρες μεγάλης βαρύτητας καθώς αφορούν εργασία πέραν του 5νθημέρου και των προβλεπόμενων 40 ωρών την εβδομάδα.
  3. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε την καθιέρωση χορήγησης απαλλαγής από την εργασία (σε ωριαία βάση) για τις συνολικές ώρες εργασίας - απασχόλησης πέραν των 40 ωρών την εβδομάδα.
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310