kas_top_logo
 
 
Ερώτηση και ΑΚΕ: Έρευνα Οικονομικού Εισαγγελέα σε ΠΑΣΕΓΕΣ-ΓΕΣΑΣΕ-ΣΥΔΑΣΕ. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για Πορίσματα Ελέγχου. Θεσμοθέτηση επιδόματος σε πολύτεκνους αγρότες από κατάργηση κρατικής επιχορήγησης σε Αγροτικές Οργανώσεις.
  Προςτους υπουργούς:
  α) Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη
  β) Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη
  γ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νίκο Παρασκευόπουλο
  δ) Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς κ. Παναγιώτη Νικολούδη

  ΘΕΜΑ: Έρευνα Οικονομικού Εισαγγελέα σε ΠΑΣΕΓΕΣ-ΓΕΣΑΣΕ-ΣΥΔΑΣΕ. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για Πορίσματα Ελέγχου.  Θεσμοθέτηση επιδόματος σε πολύτεκνους αγρότες από κατάργηση κρατικής επιχορήγησης σε Αγροτικές Οργανώσεις.

  Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας AGRENDA σε συνάντηση που είχε ο νέος Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Βαγγέλης Αποστόλου με το προεδρείο της ΠΑΣΕΓΕΣ ετέθη εκ νέου το αίτημα για κρατική χρηματοδότησή της.
  Όπως είναι γνωστό, ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς εξήγγειλε στις 18 Δεκεμβρίου 2012 την κατάργηση της κρατικής επιχορήγησης στις Αγροτικές Οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ και την απόδοση αυτών των χρημάτων σε πολύτεκνες οικογένειες αγροτών και κτηνοτρόφων. Δυστυχώς, το βήμα αυτό έμεινε μετέωρο και δεν ολοκληρώθηκε από τους τότε έχοντες τη δυνατότητα νομοθετικής πρωτοβουλίας.
  Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2012, υπήρξε εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου για οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στις ανωτέρω οργανώσεις για τη διαχείριση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτές από το 1994 έως το 2011, ύψους σχεδόν 60 εκατομμυρίων ευρώ, για τις οποίες δεν έδωσαν ποτέ λογαριασμό. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν α) από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης του ΥπΑΑΤ και β) από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κατόπιν εντολής και του Οικονομικού Εισαγγελέα.
  Στις 18 Μαρτίου 2014, λίγο πριν την παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Χαρακόπουλος γνωστοποίησε με ανακοίνωση ότι έλαβε το τελευταίο πόρισμα ελέγχου και διαβίβασε το σύνολο των πορισμάτων με όλη τη σχετική αλληλογραφία στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη με σχέδιο ερωτήματος προς υποβολή στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) για τις ενδεδειγμένες ενέργειες του Δημοσίου επί της υποθέσεως. Και τούτο διότι η αρμοδιότητα υποβολής ερωτήματος στο ΝΣΚ ήταν στον υπουργό και όχι στον αναπληρωτή.
  Έκτοτε αν και έχουν υπάρξει κατ’ επανάληψη ερωτήσεις βουλευτών για το θέμα, η ηγεσία του ΥπΑΑΤ απαξίωσε να απαντήσει αν έχει αποστείλει τα πορίσματα ελέγχου για γνωμάτευση στο ΝΣΚ για το δέον γενέσθαι από πλευράς δημοσίου, υποτιμώντας τη βουλή και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
  Επειδή η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος είναι υπεράνω κομματικών ή προσωπικών στρατηγικών,
  Επειδή, πέραν του ενδεχόμενου ποινικού μέρους της υπόθεσης που διερευνά ο Οικονομικός Εισαγγελέας, υπάρχει το οικονομικό μέρος της υπόθεσης και της ενδεχόμενης διεκδίκησης από το δημόσιο των χρημάτων που έχουν χορηγηθεί στις ανωτέρω οργανώσεις,
  Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει καταργηθεί με νομοθετική ρύθμιση η χρηματοδότηση των Αγροτικών Οργανώσεων και δεν έχει θεσμοθετηθεί η χορήγηση, με τα χρήματα αυτά, επιδόματος σε πολύτεκνους αγρότες,
  Ερωτάται ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
  1. Έχει υποβληθεί ερώτημα στο ΝΣΚ με το οποίο ζητείται η γνωμάτευσή του για το δέον γενέσθαι από πλευράς δημοσίου; Αν ναι, ποιο το συγκεκριμένο ερώτημα που υποβλήθηκε και ποια η απάντηση που έχει ληφθεί από το ΝΣΚ; Να κατατεθούν τα σχετικά αντίγραφα της αλληλογραφίας με τους αριθμούς πρωτοκόλλου.
  2. Αν δεν έχει κατατεθεί ερώτημα στο ΝΣΚ, ποιοι οι λόγοι που δεν συνέβη αυτό και ποιοι από τους αρμοδίους φέρουν την ευθύνη αυτής της ολιγωρίας;
  3. Στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί ερώτημα στο ΝΣΚ, προτίθεστε εσείς να αποκαταστήσετε την τάξη αποστέλλοντας άμεσα σχετικό ερώτημα;
  Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας το σχέδιο ερωτήματος, όπως είχε διαβιβαστεί στον τότε υπουργό κ. Τσαυτάρη  είχε ως εξής:
  «α) Ποια πρέπει να είναι η περαιτέρω τηρητέα πορεία και με βάση ποιες διατάξεις για την αναζήτηση των, τυχόν κατά παράβαση των διατάξεων, διαχειρισθέντων ποσών των ενισχύσεων;
  β) Σε περίπτωση καταλογισμού, αν ο καταλογισμός ή η δικαστική επιδίωξη επιστροφής των ενισχύσεων με αγωγή θα γίνει από το ΥπΑΑΤ ή τον ΕΛΓΑ.
  γ) Τα ποσά των αναζητούμενων ενισχύσεων θα καταλογισθούν συνολικά σε βάρος των οργανώσεων και των μελών του τελευταίου Δ.Σ. ή των μελών όλων των Δ.Σ. αυτών κατά την περίοδο 1994-2011 σε κάθε ένα για τα ποσά που αντιστοιχούν στο χρόνο θητείας τους;
  δ) Αν απαιτείται, μετά την κίνηση της διαδικασίας έρευνας των υποθέσεων από τον Οικονομικό Εισαγγελέα, η αποστολή των πορισμάτων στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
  ε) Αν είναι συμβατή με το καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ η ίδρυση Ανωνύμων Εταιριών ή/και η συμμετοχή της σε Ανώνυμες Εταιρίες.
  στ) Αν κατά τους όρους της παραχώρησης ακινήτου από το ΥΠΑΑΤ στην ΠΑΣΕΓΕΣ δικαιολογείται η από μέρους της ΠΑΣΕΓΕΣ είσπραξη χρημάτων από αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος του παραχωρηθέντος ακινήτου και αν κατά τους όρους της αυτής παραχώρησης είναι συμβατή η εκμίσθωση κτιρίων επί του μη απαλλοτριωθέντος τμήματος του ιδίου ακινήτου».
  4.  Η κυβέρνησή σας θα φέρει νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της κρατικής επιχορήγησης στις Αγροτικές Οργανώσεις και την απόδοση των χρημάτων αυτών σε πολύτεκνες οικογένειες αγροτών, και αν ναι,  πότε;
  5.  Είναι σύννομο για ακίνητο που παραχωρήθηκε από το δημόσιο στη συνέχεια να δίνεται αποζημίωση από το δημόσιο για απαλλοτρίωση μέρους του ακινήτου που το ίδιο παραχώρησε;
  6.  Τι προτίθεστε να πράξετε για τον έλεγχο της νομιμότητας της ανωτέρω παραχώρησης και της αναζήτησης των τυχών διαφυγόντων περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου; Να κατατεθεί η σύμβαση παραχώρησης του ακινήτου της Θέρμης στην ΠΑΣΕΓΕΣ για να γίνουν γνωστοί οι όροι της παραχώρησης.

  Ερωτάται ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού:
  1.  Ποιο το τίμημα απαλλοτρίωσης του ακινήτου που παραχωρήθηκε στην ΠΑΣΕΓΕΣ από το δημόσιο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης;
  2.  Είναι σύννομο για ακίνητο που παραχωρήθηκε από το δημόσιο στη συνέχεια να δίνεται αποζημίωση από το δημόσιο για απαλλοτρίωση μέρους του ακινήτου που το ίδιο παραχώρησε;
  3.  Τι προτίθεστε να πράξετε επ’ αυτού;

  Ερωτώνται οι υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Επικρατείας:
  1.  Ολοκληρώθηκε η έρευνα του Οικονομικού Εισαγγελέα στις Αγροτικές Οργανώσεις; Αν ναι, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση ή έχει οδηγηθεί στο αρχείο;
  2.  Είναι σύννομο για ακίνητο που παραχωρήθηκε από το δημόσιο στη συνέχεια να δίνεται αποζημίωση από το δημόσιο για απαλλοτρίωση μέρους του ακινήτου που το ίδιο παραχώρησε;
  3.  Τι προτίθεστε να πράξετε για τον έλεγχο της νομιμότητας της ανωτέρω παραχώρησης και της αναζήτησης των τυχών διαφυγόντων περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου;
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310