kas_top_logo
 
 
Ερώτηση - Α.Κ.Ε.: Επαναφορά ερωτήματος για το εάν ζητήθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότηση για τα Πορίσματα των ελεγκτικών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ και του Οικονομικού Εισαγγελέα για τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων από ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ;
  Προς:
  τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά

  και τους Υπουργούς
  1. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιο Καρασμάνη
  2. Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη
  3. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη
  4. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπο Αθανασίου

  Θέμα: Επαναφορά ερωτήματος για το εάν ζητήθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότηση για τα Πορίσματα των ελεγκτικών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ και του Οικονομικού Εισαγγελέα για τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων από ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ;

  Δεδομένου ότι και η νέα ηγεσία του ΥπΑΑΤ αφήνει αναπάντητη ερώτηση που αφορά τις ενέργειες του υπουργείου επί των πορισμάτων διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου διαφόρων ελεγκτικών μηχανισμών του δημοσίου στην ΠΑΣΕΓΕΣ και άλλες αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να επαναφέρουμε το ερώτημα αυτό. Συνυπογράφοντας ακόμα περισσότεροι βουλευτές την ερώτηση, ως θέμα βασικής προτεραιότητας για τον αγροτικό τομέα, ζητάμε πλέον από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για ένα θέμα που έχει δεσμευτεί προσωπικά, να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση αυτή που όζει.
  Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των αγροτικών συνεταιριστικών και συλλογικών οργανώσεων ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ, ξεκίνησε κατ' εντολή του πρωθυπουργού κ. Σαμαρά αμέσως μετά τις εκλογές. Αφορμή ήταν οι καταγγελίες για μη ορθολογική διαχείριση κρατικών χρηματοδοτήσεων που έλαβαν μέσω του ΕΛΓΑ από το 1994 έως το 2011.  Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε εδώ και αρκετούς μήνες σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χαρακόπουλου.
  Ωστόσο, τα πορίσματα των υπηρεσιών που διεξήγαγαν τον έλεγχο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, με συνέπεια πλήθος ερωτημάτων να παραμένουν αναπάντητα.
  Το ίδιο συνέβη και κατά τη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου στο πρόσφατο παρελθόν όταν κατά την υποβολή σχετικών ερωτημάτων, αυτά μέχρι στιγμής και με ευθύνη του ΥπΑΑΤ παραμένουν αναπάντητα.
  Παρά το γεγονός ότι εδώ και μήνες έχει ενημερωθεί εγγράφως και το γραφείο του Πρωθυπουργού, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει ώστε να χυθεί άπλετο φώς στην πολύβουη αυτήν υπόθεση.
  Επειδή πρακτικές κακοδιαχείρισης που ζημιώνουν το δημόσιο είναι αδιανόητες σε μια περίοδο που η κοινωνία υποβάλλεται σε επώδυνες θυσίες,
  Επειδή είναι καθολική η απαίτηση να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να εξακριβωθεί το πού και πώς ξοδεύτηκαν τα χρήματα αυτά του βαριά φορολογούμενου Ελληνικού λαού,
  Επειδή σύμφωνα και με την ανακοίνωση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ΥπΑΑΤ οφείλει να συμβουλευτεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες του Δημοσίου επί της υποθέσεως και αρμόδιος για την υποβολή του σχετικού ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο είναι ο εκάστοτε υπουργός,
  Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  1. Έχει κατατεθεί επισήμως από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικό έγγραφο ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες του Δημοσίου επί της υποθέσεως, που συγκεκριμένα να ζητείται το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να κληθεί να αποφανθεί:
  α) Ποια πρέπει να είναι η περαιτέρω τηρητέα πορεία και με βάση ποιες διατάξεις για την αναζήτηση των, τυχόν κατά παράβαση των διατάξεων, διαχειρισθέντων ποσών των ενισχύσεων;
  β) Σε περίπτωση καταλογισμού, αν ο καταλογισμός ή η δικαστική επιδίωξη επιστροφής των ενισχύσεων με αγωγή θα γίνει από το ΥπΑΑΤ ή τον ΕΛΓΑ;
  γ) Τα ποσά των αναζητούμενων ενισχύσεων θα καταλογισθούν συνολικά σε βάρος των οργανώσεων και των μελών του τελευταίου Δ.Σ. ή των μελών όλων των Δ.Σ. αυτών κατά την περίοδο 1994-2011, σε κάθε ένα για τα ποσά που αντιστοιχούν στο χρόνο θητείας τους;
  δ) Αν είναι συμβατή με το καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ η ίδρυση Ανωνύμων Εταιρειών ή/και η συμμετοχή της σε Ανώνυμες Εταιρείες;
 ε) Αν κατά τους όρους της παραχώρησης ακινήτου από το ΥπΑΑΤ στην ΠΑΣΕΓΕΣ δικαιολογείται η από μέρους της ΠΑΣΕΓΕΣ είσπραξη χρημάτων από αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος του παραχωρηθέντος ακινήτου και αν κατά τους όρους αυτής της παραχώρησης είναι συμβατή η εκμίσθωση κτιρίων επί του μη απαλλοτριωθέντος τμήματος του ίδιου του ακινήτου; Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου;
  2. Αν έχει κατατεθεί το σχετικό έγγραφο από το ΥπΑΑΤ προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ζητούμε να μας κατατεθεί αντίγραφο τόσο του εγγράφου όσο και των απαντήσεων επ’ αυτού.
  3. Αν όχι, ζητούμε τους λόγους για τους οποίους δεν πράξατε μέχρι σήμερα αυτό που οφείλατε από την αρχή να κάνετε για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων του Ελληνικού λαού.
  4. Επίσης ζητούμε να κατατεθούν τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα:
  i. Όλα τα πορίσματα της Διεύθυνσης Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης του ΥπΑΑΤ,
  ii. Όλα τα πορίσματα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  5. Αναγνωρίζει το ΥπΑΑΤ το υφιστάμενο Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ που προέκυψε από προηγούμενες διαδικασίες καταργηθείσες από νέα νομοθεσία περί Συνεταιρισμών;
  6. Αναγνωρίζει ως νόμιμο το νέο ΔΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ που προέκυψε από εκλογές που διενεργήθηκαν με εκπροσώπους από συνεταιρισμούς φαντάσματα; Το αληθές προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία του ΥπΑΑΤ, σύμφωνα με τα οποία, από την απογραφή των συνεταιρισμών στο Εθνικό Μητρώο ΑΣΟ με το νέο νόμο 4015/11, υπέβαλλαν αίτηση πρώτης εγγραφής μόλις οι μισοί!!!, ενώ έχουν αξιολογηθεί ως ενεργοί μόλις 570!!! (δηλ. ποσοστό 15%).
  7. Ο πρωθυπουργός που με εντολή του ξεκίνησε ο έλεγχος στις ανωτέρω οργανώσεις είναι ενήμερος των πορισμάτων;
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310