kas_top_logo
 
 
Δελτίο τύπου: κατάθεση πρότασης νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ΟΑΕΕ
  Η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών, αφού έλαβε υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ΟΑΕΕ.
  Έπειτα από συναντήσεις και συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, διαπιστώθηκε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακόμη και οι υγιείς, οδηγούνται σε «λουκέτο», λόγω αδυναμίας καταβολής της βαρύτατης φορολογίας που έχει επιβληθεί καθώς και των ασφαλιστικών τους εισφορών.
  Η ρύθμιση των οφειλών, η οποία αποτελεί τη μόνη διέξοδο και τη ρεαλιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, ανταποκρίνεται στην ανάγκη επιβίωσης της ελληνικής κοινωνίας πρωτίστως και μετέπειτα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών.

  Παρακάτω ακολουθεί το περιεχόμενο της Πρότασης Νόμου:   ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«Ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ και σχετικές διατάξεις»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η λαίλαπα των κατασχέσεων που έχει εξαπολύσει το ΚΕΑΟ και ο ΟΑΕΕ οδηγούν σε απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες.  Είναι θλιβερό, όμως είναι πραγματικότητα ότι πολλοί βιοπαλαιστές επιχειρηματίες που τους έχουν πνίξει τα χρέη, προτιμούν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Ο μεγάλος αριθμός αυτοκτονιών δυστυχώς το επιβεβαιώνει. Ταυτόχρονα όλα τα βάρβαρα μέτρα που έχουν επιβληθεί συνετέλεσαν στην σώρρευση πολύ μεγάλων ποσών χρεών. Όλα αυτά επιτείνουν το οικονομικό αδιέξοδο όχι μόνο των πολιτών –ασφαλισμένων, αλλά και του ίδιου του  ασφαλιστικού οργανισμού.
  Πρέπει να γίνει κατανοητό από την κυβέρνηση και τη διοίκηση του οργανισμού ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλη πίεση. Ακόμα και υγιείς επιχειρήσεις οδηγούνται σε κλείσιμο από την αδυναμία καταβολής των φόρων που έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και των ασφαλιστικών εισφορών. Οι οφειλές μόνο στον ΟΑΕΕ ξεπερνούν τα 5,9 δις ευρώ. Η μόνη διέξοδος είναι να προσεγγίσουμε ρεαλιστικά το πρόβλημα και να εφαρμόσουμε μια ρεαλιστική αντιμετώπισή του. Μόνο έτσι  θα ανακουφίσουμε, από τη μια μεριά, τους ασφαλισμένους και από την άλλη θα αυξήσουμε τα ασφαλιστικά έσοδα του οργανισμού. Και ακόμα θα αποτρέψουμε την απώλεια της ασφαλιστικής συνείδησης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολούμενων.
  Η αληθινή λύση στο πρόβλημα είναι μόνο η παροχή διευκολύνσεων και η ελάφρυνση όσων θέλουν και μπορούν να πληρώσουν, έστω και λίγα στον ΟΑΕΕ, όπως αναλυτικά παρουσιάζουμε παρακάτω και προτείνουμε με το παρόν σχέδιο νόμου.
  Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η ίδια η ΓΣΕΒΕΕ. Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, αν υλοποιηθεί η πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για ελεύθερη επιλογή κλάσης, αυτό θα ενεργοποιήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών που αυτή τη στιγμή είναι το 50% των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ και παράλληλα θα ενισχύσει τα έσοδα του ασφαλιστικού οργανισμού κατά 600 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Στη μελέτη τονίζεται επίσης ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ βαίνει διαρκώς μειούμενος την ίδια ώρα που ο αριθμός των συνταξιούχων διαρκώς αυξάνεται και η αναλογία από 1:2,7 που ήταν το 2007 έχει μειωθεί στο 1:2,1 το 2013. Η σχέση αυτή στη πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη αν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν 1 στους 2 ασφαλισμένους (379.844) οφείλουν στον οργανισμό 5,9 δις οδηγώντας την αναλογία ενήμερων ασφαλισμένων προς συνταξιούχους στη σχέση 1:1.
  Σε κανένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μια τέτοια σχέση δεν είναι βιώσιμη ούτε σε ταμειακή ούτε σε αναλογιστική βάση. Σημειώνεται επίσης ότι τη τελευταία 5ετία οι καταβολές των ασφαλισμένων έχουν συρρικνωθεί κατά 450 εκατ. ευρώ, κάνοντας ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης μιας ρεαλιστικής λύσης για τον εξορθολογισμό και τη βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ.
  Επειδή επιβάλλεται να εξασφαλιστεί εγγυημένη και επαρκής κρατική χρηματοδότηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως εξ ορισμού πηγάζει από τον Δημόσιο Χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης.
  Επειδή πρέπει να αποποινικοποιηθούν οι οφειλές προς τον ΟΑΕΕ. Για την εξασφάλιση των οφειλών ο ΟΑΕΕ διαθέτει άλλωστε επαρκή ένδικα μέτρα (αστικά και διοικητικά). Η οφειλή προς τον ασφαλιστικό φορέα δεν είναι δυνατό να συνιστά ποινικό αδίκημα.
  Είναι εξάλλου επιτακτικό να ανευρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας. Η εξέλιξη των δεικτών απασχόλησης την τελευταία τριετία υποδηλώνει ότι η εργασία δεν μπορεί πλέον να σηκώσει στον ίδιο βαθμό το κύριο βάρος χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος, των παροχών πρόνοιας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παρότι η θέση της ΓΣΕΒΕΕ επί της αρχής είναι η κατάργηση κάθε έκτακτου τέλους ή επιβάρυνσης προς τις επιχειρήσεις, ωστόσο, δεδομένων των συνθηκών και για όσο καιρό εισπράττεται το τέλος επιτηδεύματος θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποδίδεται ανταποδοτικά υπέρ του ΟΑΕΕ και όχι για τα ελλείμματα του προϋπολογισμού.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, η πρότασή μας είναι η εξής:
 

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ


  Άρθρο 1:  Οποιαδήποτε οφειλή προς τον ΟΑΕΕ παύει να συνιστά ποινικό αδίκημα. Με την παρούσα διάταξη δεν θίγονται διοικητικά και αστικά ένδικα μέτρα που δύναται να ασκήσει ο ασφαλιστικός οργανισμός κατά των οφειλετών ασφαλισμένων του.
  Άρθρο 2:  Το τέλος επιτηδεύματος που εισπράττεται από ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ αποδίδεται ανταποδοτικά υπέρ του ΟΑΕΕ.
  Άρθρο 3:  Ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, για ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, πληρώνοντας, ακόμη κι αν έχει οφειλές, μόνο τις τρέχουσες εισφορές του.
  (Σημ.: Από αυτό το μέτρο, με τις πλέον μετριοπαθείς εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπολογίζεται, ότι, με την ενεργοποίηση των μισών οφειλετών του Οργανισμού (~200.000 ασφαλισμένοι), μπορούν να εισρεύσουν στα ταμεία του ΟΑΕΕ περισσότερα από 600 εκ €/ έτος.)
  Άρθρο 4:  Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν χρέη προς τον ασφαλιστικό οργανισμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μπορούν να προβούν σε ρύθμιση των χρεών τους σε 78 δόσεις, απαλλασσόμενοι από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα, εφόσον ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσα σε δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
  Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν χρέη προς τον ασφαλιστικό οργανισμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000)ευρώ, μπορούν να υπαχθούν στην ίδια ευνοϊκή ρύθμιση με 100 δόσεις.  Τα χρέη τους θα απαλλάσσονται από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα, εφόσον προβούν στη ρύθμιση αυτή μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
  Άρθρο 5: Για τους νέους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ μέχρι πενταετίας, προβλέπεται κεφαλαιοποίηση των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών, απαλλασσομένων από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα  μεταφοράς ασφαλιστικού χρόνου στο τέλος του ασφαλιστικού βίου.  Για τους ασφαλισμένους αυτούς ισχύει η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας για ανώτατο χρονικό διάστημα δύο ετών, πληρώνοντας μόνο τις τρέχουσες εισφορές τους.
  Άρθρο 6:  Οι υπερήλικες ασφαλισμένοι, που έχουν συμπληρώσει μεν το όριο ηλικίας, αλλά έχουν οφειλή άνω των 20.000€, μπορούν πλέον να συνταξιοδοτηθούν από 1.1.2015, λαμβάνοντας την εθνική σύνταξη συν το ποσό που προκύπτει από τις αναλογούσες εισφορές που έχουν καταβάλει στο παρελθόν.  Από το ποσό της σύνταξης παρακρατείται 10% για την εξόφληση της οφειλής.
  Άρθρο 7: Δημιουργείται κατώτατη ασφαλιστική κλάση στον ΟΑΕΕ, ανάλογη προς αυτή του ΟΓΑ, για την ένταξη των ασφαλισμένων που ανήκουν στις προαιρετικές περιοχές.

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310