kas_top_logo
 
 
Δελτίο τύπου: Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ
  Την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα, των νέων ειδικοτήτων και των ειδικοτήτων στις οποίες δεν έχουν δοθεί αντιστοιχίες,  όλων των τύπων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Ε.Ε.), ζητά με ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό, ο βουλευτής Κοζάνης κ. Γ. Κασαπίδης.
 Τόσο η καθυστέρηση έκδοσης νέων Προεδρικών Διαταγμάτων, όσο και η μη κατοχύρωση με τις υπάρχουσες διατάξεις των επαγγελματικών δικαιωμάτων των παλαιών ειδικοτήτων, καθιστούν όμηρους, επί μακρό, χιλιάδες αποφοίτους των σχολών Δ.Ε.Ε. και τους αποκλείουν από την αγορά εργασίας.
  Ειδικότερα, δε, για τη Δυτική Μακεδονία, στερούν στους αποφοίτους τη δυνατότητα απορρόφησης από τη Δ.Ε.Η. στις αντίστοιχες θέσεις που πρόσφατα προκήρυξε, σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία για τον τόπο και σε μια περιοχή που καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.
  Ο κ. Κασαπίδης προτείνει, μάλιστα, την άμεση κατοχύρωση με τις υπάρχουσες διατάξεις τουλάχιστον των παλαιών ειδικοτήτων, έως ότου εκδοθούν τα νέα Προεδρικά Διατάγματα που θα δώσουν οριστική λύση για το σύνολο των ειδικοτήτων.

  Παρακάτω ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

               ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:
  Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

  ΘΕΜΑ: Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ

  Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 62559/Γ2/01-06-2011 έγγραφο του  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προβλέπεται η ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών. Με την υπ’ αρ. πρωτ.  8/06-04-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ορίζεται η αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. με ειδικότητες ΤΕΕ Α΄ και Β΄ σπουδών, ΤΕΛ και ΤΕΣ και η μεταφορά των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
  Από τις 64 υπάρχουσες ειδικότητες των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ απονεμήθηκαν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε 43 ειδικότητες με την υπ’ αρ. πρωτ.  8/06-04-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και με την υπ’ αρ. πρωτ.  9/14-07-2010  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
  Ωστόσο με έγγραφο του, το Υπουργείο Ανάπτυξης καθιστά ανενεργή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που ρυθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, ενώ απαγορεύει στις περιφέρειες την έκδοση αδειών.
  Συγκεκριμένα στο το υπ' αρ. πρωτ. ΦΓΘ/οικ.7701/553/28-06-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο απευθύνεται στα Γραφεία των αντίστοιχων Περιφερειαρχών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι αντιστοιχήσεις των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο (β) σχετικό (εννοεί το με αρ. πρωτ. 62559/Γ2/01-06-2011 έγγραφο), στο βαθμό που αφορούν την έκδοση αδειών για την άσκηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων θα ρυθμιστούν θεσμικά με την έκδοση των Π.Δ./ που προβλέπεται στην παρ. 4 άρθρο 4 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) και παρακαλούμε να μην εκδίδονται άδειες με βάση το (β) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων».
  Επιπρόσθετα, οι υπόλοιπες 21 ειδικότητες από τις 64 συνολικά των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, οι οποίες δε ρυθμίζονται με την απόφαση του Υπ. Παιδείας, επί σειρά ετών είναι σε αναμονή του καθορισμού των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Πρόκειται για ειδικότητες απαραίτητες για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τεχνικός Υδραυλικών Eγκαταστάσεων, Τεχνικός Μεταλλικών Κατασκευών, Γαλακτοκομία-Τυροκομία, Αμπελουργία-Οινοτεχνία, Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού, Aγροβιοτεχνία, Ζαχαροπλαστική Τέχνη κ.α. Είναι σημαντικές ειδικότητες από τις οποίες η χώρα μας στο μέλλον μπορεί να ευελπιστεί ότι θα κερδίσει σε αύξηση και βελτίωση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, σε ανάπτυξη, σε απασχόληση, αλλά και σε εξωστρέφεια προς τις ξένες αγορές.
  Επειδή τα επαγγελματικά δικαιώματα σε χιλιάδες αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ δεν κατοχυρώθηκαν ποτέ, καθώς επί μήνες τα Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία θα κατοχυρώνονταν δεν έχουν υπογραφεί,
  Επειδή το έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθιστά ανενεργή τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που το υπ’ αρ. πρωτ. 62559/Γ2/01-06-2011 έγγραφο του  Υπουργείου Παιδείας ορίζει,
  Επειδή η ζήτηση και η απορρόφηση αποφοίτων τεχνικών ειδικοτήτων στη Δημόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισμού Α.Ε. ή άλλες τεχνικές εταιρείες είναι ουσιαστική και αποτελεί την κύρια βιοποριστική διέξοδο εργασίας χιλιάδων κατοίκων στις Π.Ε. όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις αυτές,
 Επειδή είναι αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη μεταφορά των επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων προηγούμενων τύπων σχολείων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΛ,ΤΕΣ,ΤΕΕ Α' και Β΄ κύκλου) σε σχολεία που εκάστοτε ανήκουν στη Δ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ),
  Επειδή εκτός από την παροχή γνώσεων θα πρέπει να παρέχονται  στους εκπαιδευόμενους πτυχία με χρηστικότητα και αντίκρισμα, τα οποία  ανοίγουν ευκαιρίες εργασίας.
  Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
  1. Πότε αναμένεται να υπογραφούν τα νέα Προεδρικά Διατάγματα;
  2. Ποιοι είναι οι λόγοι της κωλυσιεργίας των διαδικασιών για την κατοχύρωση των  επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ που οδήγησαν στην επί σειρά ετών ταλαιπωρία των εν λόγω αποφοίτων;
  3. Είναι στις προθέσεις σας, άμεσα, η νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά των επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων παλαιών τύπων σχολείων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΛ,ΤΕΣ,ΤΕΕ Α' και Β' κύκλου) στα σχολεία τα οποία κάθε φορά ανήκουν στη Δ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.);
 4. Προτίθεστε να προχωρήσετε στην έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων όλων των τύπων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Ε.Ε.), για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα, των νέων ειδικοτήτων και των ειδικοτήτων, στις οποίες δεν έχουν δοθεί αντιστοιχίες, προκειμένου οι πτυχιούχοι να γνωρίζουν σε πια επαγγελματικά δικαιώματα αντιστοιχεί το πτυχίο τους;
 5. Έως ότου εκδοθούν νέα Προεδρικά διατάγματα, προτίθεστε να κατοχυρώσετε τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών ειδικοτήτων σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις, δηλαδή με την επικύρωση της υπ΄αρ. πρωτ. 8/06-04-2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.;
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310